İnşaat sözleşmelerinde KDV sorunu

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz kat karşılığı sözleşmelerde ve kentsel dönüşümde KDV sorunuyla ilgili bir açıklama yaptı

İnşaat sözleşmelerinde KDV sorunu

Kentsel Dönüşümün ilerlemesiyle birlikte bazı yan sorunların gündeme geldiğini, bu sorunlardan birinin de vergi ve KDV şeklinde kendini gösterdiğini açıklayan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz müteahhitlerin maliklere bu konuda doğru bilgi vermediğini söyledi.

İnşaat sözleşmelerinde KDV sorunu nedir?
Maliye Bakanlığı'na göre kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde geçen iki ayrı teslim yönteminden ilkinin arsa sahibi veya sahipleri tarafından yapılan arsanın teslimi, ikincisinin ise müteahhit tarafından yapılan arsaya karşılık verilen konut veya işyeri teslimi olduğunu söyleyen Kiraz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'1- Arsanın müteahhitte tesliminde KDV oluşabilmesi için; arsa sahibinin bir şirket olması veya arsa sahibi gerçek kişi bir vatandaş ise sürekli halde kat karşılığı inşaat işlerini yapıyor olması gereklidir.  Bu kapsamda vatandaşlar için arsalarını konut ve işyeri yapmak için müteahhitte kat karşılığı teslim etmeleri halinde KDV oluşmamaktadır.

2- Müteahhit tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri teslimlerinde ise KDV uygulanacak olup bu KDV miktarı emsal bedel üzerinden yapılacaktır. Müteahhit tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında konut veya işyeri tesliminde belediyelerin belirlemiş olduğu emsal bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır.

Fiyatlar ve KDV oranları
KDV uygulaması konusunda 01.01.2013 tarihli tebliğ ile konutlarda KDV uygulaması emsali için bir aşamalı sistem getirilmiş ve;

500-1000 TL. arasındaki konutlar için % 8 KDV

1000 TL ve üzeri konutlar içinde %18 KDV ödeneceği belirlenmiştir.

Ancak yine 01.01.2013 tarihli tebliğ ile 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamanda riskli alan veya riskli yapılarda yapılacak konutlar için NET ALANI 150 m2 altında olması halinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. NET ALANI 150 m2 ve  üzeri riskli alan veya riskli yapılarda yapılacak konutlarla, ticari alanların tamamında KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın binalarını kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yaptırırken bu hususlara dikkat etmesi çok önemlidir. Sonradan ortaya çıkabilecek vergiler maddi olarak sıkıntı verebilmektedir. '