İnşaata güven azaldı

TÜİK'in Sektörel Güven Endeksleri-Ocak 2015 Raporuna göre, inşaat sektörü güven endeksinde yüzde 1 oranında azalma gerçekleşti

İnşaata güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2015 dönemine ait Sektörel Güven Endeksini açıkladı. Buna göre, Bir önceki ayda; 83,2 olan inşaat sektörü güven endeksi, Ocak ayında 82,4 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki azalış; gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2.7 azaldı
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 2,7 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde1,7 arttı.

Sektörel Güven Endeksi Ocak 2015

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 arttı
Aralık ayında 98,4 olan hizmet sektörü güven endeksi, Ocak ayında 100,4 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki artış; son üç aylık dönemdeki iş durumunun iyileştiğini ve son üç aylık dönemdeki hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu endeksi %3,5, hizmetlere olan talep endeksi %3 ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %0,2 arttı.

Ticaret sektörü güven endeksi %2,7 azaldı
Aralık ayında 107,2 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi, Ocak ayında 104,2 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki azalış; mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemdeki iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi endeksi %2,2 ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %5,9 azalırken, iş hacmi-satışlar endeksi %0,4 arttı.