İnşaatçılardan dönüşüm önerisi: Süreci Gayrimenkul Üst Kurulu yönetsin

İNDER tarafından düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çözümleri Konferansı'nda kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan tıkanıklığın nasıl giderileceği sorunun masaya yatıran inşaatçılar, 32 maddelik sonuç bildirgesini bakanlığa sunmaya hazırlanıyor

İnşaatçılardan dönüşüm önerisi: Süreci Gayrimenkul Üst Kurulu yönetsin

İNDER tarafından 6306 sayılı kanunun yorumlanması ve tıkanan noktalar hususunda bakanlığa önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Çözümleri Konferansı" sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirge bakanlığa sunulmak üzere inşaatçılar tarafından geliştirilen 32 maddelik bir bütünden oluşuyor. 

Kentsel Dönüşümü üst kurul yönlendirsin
Sonuç bildirgesinin en dikkat çekici maddeleri arasında, kentsel dönüşümün yönlendirilmesinde "Gayrimenkul Üst Kurulu" tarzında bağımsız, özerk ve kapsayıcı nitelikteki düzenleyici kurumların oluşturulması bulunuyor. Sonuç bildirgesinin 12. maddesinde yer alan öneri, kentsel dönüşüm SPK, EPDK ya da BDDK benzeri bir biçimde oluşturulacak bu kamu kurumu tarafından organize edilmesi üzerinde duruyor.

İhtisas mahkemeleri önerisi
Bakanlığın konuya usul açısından bakma ve esası yargıya bırakma yaklaşımının değişmesi gerektiğinin vurgulandığı  sonuç bildirgesinde dönüşüme dair ihtilafların hızlı çözülebilmesi açısından ihtisas mahkemelerinin kurulması önerisi de dikkat çekti. 22. Maddede de bu adımın ihtilafların hızlı çözülebilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.

Kötü niyetli taraflara yaptırım
Sonuç bildirgesinin önem taşıyan bir diğer başlığı ise 15. maddede ele alınıyor. Söz konusu maddede "yüklenici ile anlaşma aşamasında en sona kalarak ek çıkar yaratmaya çalışan kötü niyetli taraflara karşı" yaptırım önerisi sunuluyor.

 

İnşaatçılardan dönüşüm önerisi:

 

Riskli alan-imar planının zamandaşlığı uyarısı
Sonuç bildirgesinin 20. maddesi ise riskli alan ilanı ile imar plan yapım çalışmalarının eş anlı olarak yürütülmesi önerisi getiriyor.  Bu maddede: "Aksi takdirde dönüşümün Kat Karşılığı ile özel sektör eliyle finanse edilemediği ilan ve imar çalışmalarından çok sonra ortaya çıkmaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

32 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde şu maddeler dikkat çekiyor:

- İmar ve Mülkiyete dayalı hususların "dönüşüme hazırlık" sürecinde sabitlenmesi: İNDER Sonuç Bildirgesinde bu hususun dönüşümün tüm bileşenlerini rahatlatarak, süreci şeffaflaştıracağı yorumunda bulunuluyor.

- Ada bazında dönüşüm uyarısı: Dönüşümün bütünselliğine dikkat çekine Sonuç Bildirgesinde, sürecin en az Ada bazında yapılabilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

- Kat Karşılığı Yapım Anlaşması içeriği yeniden ele alınmalı: Sonuç bildirgesinde "tip sözleşme" oluşturulması önerisinde bulunuldu.

- Otoparklara müstakil tapulandırılabilme olanağı: Bu uyarı yalnızca dönüşüm kapsamında değil,tüm imar-ruhsat-iskan süreçlerine yönelik olarak yapılıyor.

- Dönüşüme halkın katılımı: Sonuç bildirgesinde halkın dönüşümden beklentisini ölçmeye yönelik anketlerin önemine vurgu yapıldı.

- Masterplan uyarısı: "Kentsel tasarım çalışmaları kapsamlı bir biçimde yürütülmeli"

- Sosyal yapı ve altyapıya kamu katkısı: Sonuç bildirgesinde dönüşümü gerçekleşen bölgenin altyapı ve sosyal donatı yükünün kamu ve özel sektör arasında hakkaniyetle paylaşılması gerektiğine vurgu yapıldı.

- Yetkin olmayan yüklenici uyarısı: Sonuç bildirgesinin bir diğer dikkat çeken maddesi ise her açıdan yetkin olmayan kurumların yüklenici rolünü üstlenmemesi üzerinde duruyor.

- Davalarda yetkin olmayan avukat uyarısı: Sonuç bildirgesinin 28. maddesinde de konusunda uzman olmayan hukukçuların dönüşüm davalarında yer almasının süreci uzattığına dikkat çekiliyor. 

- Devlet teşviği: Dönüşümün yüksek sermaye yatırımını gerektirdiğine dikkat çekilen 32. maddede de devletin ek teşviklerle desteğini sürdürmesine vurgu yapıldı.