İpotek edilen 10 bin gayrimenkul satışta

Türkiye genelinde "ödenmeyen kredi borçları" nedeniyle bankaların mülkiyetine geçen gayrimenkullerin satışında önemli bir artış yaşanıyor. Tahminler, bu nitelikteki taşınmaz adedinin 10 bini aştığı yönünde...

İpotek edilen 10 bin gayrimenkul satışta

Türkiye genelinde kredi borçları ödenmediği için ipotekle bankaların mülkiyetine geçen taşınmaz sayısında son dönemde önemli bir artış yaşanıyor. Resmi nitelikte satışa çıkarılan gayrimenkul adedinin 8 bin 412'yi bulduğu ancak toplamın 10 bin adedin üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Dünya'dan Leyla İlhan imzalı habere göre, borcu ödenmediği için mülkiyeti el değiştiren ve satışa sunulan en yüksek taşınmaz adedine Vakıfbank sahip. Bu bankanın satıştaki toplam gayrimenkul adedi 2 bin 500 seviyesine yaklaşmış durumda. 

Banka gayrimenkullerinin satışı çığırından çıktı

Kredi borçları ödenmediği için bankaların mülkiyetine geçen taşınmazların satışına ilişkin ilanlar son günlerde önemli bir ivme kaydetti. Bu nitelikteki ilan sayısının 8 bin 412 adedi bulduğu ancak finans şirketleri ve bankaların bu husustaki gizleme eğilimleri nedeniyle bu rakamın gerçeği yansıtmadığı dile getiriliyor. Diğer taraftan kimi gayrimenkullerin değerleme aşamasında bulunması gibi faktörlerin de etkisiyle aktif olarak satışa sunulan banka gayrimenkulleri sayısının 10 binin üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Halen en çok gayrimenkul satışını yönlendiren banka ise 2 bin 422 ile Vakıfbank oldu. 

Çoğunluğunu konutlar oluşturuyor

Bu nitelikteki taşınmazlar içindeki ağırlıklı yoğunluk ise konutlardan oluşuyor. Konut tipi taşınmazlara ek olarak, fabrika, arazi, arsa ve diğer nitelikli taşınmazların satışı da önemli bir yer tutuyor. Yapılan araştırmalar ise kredilerini ödeyemeyen KOBİ'lerin taşınmazlarının bankaların mülkiyetine geçen taşınmazların da önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. 

Ticari krediler büyük yer tutuyor

Bankalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Risk Merkezi'nden derlenen bilgiler, finans sektörünün toplam tasfiye olunacak alacak toplamının 72.2 milyar TL düzeyinde bulunduğuna işaret ediyor. Bunun içinde bankaların payı ise 67.1 milyar TL düzeyinde. Diğer taraftan tasfiye olunacak kısmın toplam kredilere oranı önemli bir risk oluşturmayacak şekilde  yüzde 3.3 düzeylerinde. Bankacılık sektörünün toplam konut kredileri ise 194.2 milyar TL düzeyinde. Bu krediler içinde tasfiye olunacak alacak ve kredilerin oranı ise yüzde 1 ile oldukça düşük bir düzeyde. Buna karşın alacaklara teminat olarak el konulan gayrimenkuller içinde ticari krediler daha büyük bir yer tutuyor. 2016 yılı itibarıyla 58 milyar TL düzeyindeki sorunlu kredi miktarı, Eylül 2017 itibarıyla 72.2 milyar TL seviyesine çıkmış durumda. Burada da en önemli pay KOBİ'lere ait. 

Bankaların 3 sene içinde satma zorunluluğu kaldırılmıştı

Bankaların mülkiyetindeki gayrimenkullerin satışındaki artışlar yakın dönemde önemli düzenlemelerin de yürürlüğe girmesine yol açmıştı. Yayınlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında bankaların mülkiyetindeki gayrimenkullerin 3 sene içinde satılması zorunluluğu da kaldırılmıştı. 

Süreç nasıl işliyor?

- Kişi bankadan ödemekle yükümlü olduğu kredi karşılığında konutunu ipotek ettirir. 
- Ödemelerin gerçekleşmemesi halinde devlet sürece dahil olarak icra faaliyetlerini yönlendirir.
- Satış ihalesi halka açık olarak gerçekeştirilir. Bu ihaleye borçlu da katılabilir.
- Ancak bankalar bu satışlarda KDV muafiyeti nedeni ile taşınmazın mülkiyetini edinmede önemli avantajlar barındırır ve genellikle taşınmazların mülkiyetini alır.