İpotek finansman kuruluşlarına yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu, ipotek finansman kuruluşlarının hukuki altyapısını düzenlediği tebliğini yayımladı

İpotek finansman kuruluşlarına yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu, konut finansmanı sistemini geliştirmek amacıyla ipotek finansman kuruluşlarının hukuki altyapısını ilk defa düzenleyen tebliğini yayınladı. Tebliğ doğrultusunda, ipotek finansman kuruluşlarının likidite ve menkul kıymetleştirme faaliyetlerinde bulunabilmesinin önü açıldı.Böylece ipotek teminatı ile konut kredisi veren kuruluşlar, bilançolarındaki varlıkları teminat olarak göstererek 5-10 senelik tahviller çıkarma imkanına kavuştu. Konut kredilerinde de ikincil piyasanın oluşmuş olması anlamına gelen bu düzenleme ile kuruluşlar yeni kaynak olanakları kazandı. 

Mortgage'da yeni dönem
SPK Tebliğine göre ipotek finansman kuruluşları, devraldıkları konut kredilerine dayalı olarak, konut finansmanı fonu kurmak suretiyle veya kurmaksızın ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı yapabilecekler.  Anonim şirket şeklinde kurulmuş sermaye piyasası kurumları olarak tanımlanan İpotek Finans Kurumlarının kurulabilme koşullarını şarta bağlayan tebliğ, konut finansmanı kuruluşlarının, geniş yetkili aracı kurumların, varlık kiralama şirketlerinin, TOKİ gibi kuruluşların ve SPK tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarının İFK kurabileceğinin altını çiziyor.

İpotek finansmanı kuruluşlarının başlangıç sermayesi olarak en az 10 milyon liraya ihtiyacı olacak.