Isı yalıtımıyla 10 milyar dolar tasarruf

XPS Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, ısı yalıtım sistemleriyle 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinin bulunduğunu söyledi

Isı yalıtımıyla 10 milyar dolar tasarruf

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Enerji Verimliliği Haftası'nda herkesi ısı yalıtımı konusunda daha bilinçli olmaya davet etti. Enerji Verimliliği Haftası'nda herkesi ısı yalıtımı konusunda daha bilinçli olmaya davet etti. Türkiye'de binaların yüzde 84'ine denk gelen 16 milyon binanın hala yalıtımsız olduğunu belirten Eruslu, bu nedenle yılda 10 milyar dolarlık fazla enerji kullandığını belirtti.

Isı Yalıtımı

10 milyar dolar tasarruf
Ülkemizde ısı yalıtımı bilinci tam olarak oluşmadığı için yalıtım maliyetinin masraf olarak görüldüğünü belirten Eruslu, ısı yalıtımının binaların enerji verimliliğine katkısının getireceği yararların yeterince anlaşılamadığını vurguladı. Eruslu, "Avrupa Birliği 2019'a kadar pasif evleri zorunlu hale getiriyor. Yani Avrupa binalarda enerji kullanımını yüzde 20 azaltma kararı aldı. Enerji ithalatında en büyük faturayı ödeyen ülke olarak, ısı yalıtım ile enerji tasarrufuna daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Isı yalıtımın getirdiği maliyetin payı, bir binanın toplam maliyeti içinde yüzde 3 ila 5 arasında değişiyor ve sağladığı tasarrufla birkaç yıl içinde kendini amorti ediyor. Bu maliyet, küresel ısınma yüzünden iklim değişiklikleri etkisine, dünyanın fosil yakıt kaynaklarının tükeneceği tehlikesi ve enerji için nükleer santrallere başvurulması karşısında çok önemsiz kalıyor." dedi.

Yaşanan iklim değişiklikleri ile ilgili felaketlerle birlikte önemi iyice anlaşılan ısı yalıtımının isteğe bağlı olmaktan çıkıp zorunlu bir uygulama olduğunu belirtenEmrullah Eruslu, enerji verimli binalara verilecek teşviklerin artması, mantolamanın özendirici teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, ülke ekonomisi açısından son derece olumlu olacaktır dedi.