İskansız evin riski de çok!

İskansız evi satın almak beraberinde bir dizi problemi de getiriyor. İskansız konut almanın taşıdığı riskler için tıklayın

İskansız evin riski de çok!

İskan diğer bir ifadeyle yapı kullanım izni, konutun projesine uygun yapılıp yapılmadığını gösteren ve belediye tarafından verilen önemli bir belgedir. Yasal bir onay olan iskanın alınmadığı bir konutu satın almak türlü riskler taşır.   

Konut kredisi alınamıyor

İskanı alınmamış konutların yaratacağı sıkıntıların başında konut kredisi geliyor. Çünkü bankalar iskanı alınmamış olan bir konuta kredi vermeyebiliyor. Bu sebeple konut alırken, konutun iskanının olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

Elektrik, su bağlanamaz

İskan yani yapı kullanma izin belgesi olmayan konutlara su, elektrik ve telefon bağlantısı da yapılamıyor. Ancak hukuk dışı yollarla abonelikler yapılabiliyor. Ancak bu belediyeyle her an sıkıntı yaşamak anlamına geliyor.

Kat mülkiyetine geçilemez

İskanı alınmamış bir yapının sebep olacağı risklerden biri de, kat mülkiyetine geçişin sağlananaması. Yapı proje ve eklerine uygun yapılmadığı zaman, iskan ruhsatı alamaz, iskan ruhsatı olmayan yerde kat mülkiyetine dönüştürülemez.