İşsizlik oranları zirveden döndü

Türkiye genelinde işsizlik oranları 10 aylık yükselişini Şubat ayında sonlandırdı. TÜİK verilerine göre Şubat 2018 döneminde işsizlik yüzde 10.6 olarak ölçülü

İşsizlik oranları zirveden döndü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son veriler, işsizlik oranlarının 10 aylık yükselişini sonlandırdığını gösterdi. Ocak 2018 döneminde yüzde 10.8 ile son 10 ayın en yüksek seviyesine tırmanan işsizlik oranları, Şubat ayında yüzde 10.6 seviyesine geriledi. TÜİK değerlendirmesinde toplam işsiz sayısının geçen yıla kıyasla 546 bin kişi azaldığına dikkat çekilirken, toplam rakamın da 3 milyon 354 bin kişi seviyesine ulaştığı görüldü. İşsizlik puanı geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan düşüş yaşamış oldu. 

Genç nüfus işsizliğinde iyileşme

Yayınlanan verilere göre tarım dışı işsizlik oranında 2.3 puanlık iyileşme ile yüzde 12.5 ve genç nüfustaki işsizlikte ise 4.3 puanlık iyileşme yüzde 19'a ulaşıldı. Yine 15-64 yaş arası gruba ilişkin analizde de yüzde 2'lik bir düşüş yaşandı ve işsizlik oranı da yüzde 10.9'a gerilemiş oldu. 

İşsizlik oranları 10 ayın en yükseğindeydi

İşsizlik oranı 2018 yılının ilk ayında yüzde 10.8 olarak ölçüldü. Bu rakam Mart 2017'den bu yana en yüksek işsizlik oranına işaret etse de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.2 puanlık bir iyileşmeyi gösteriyor. İşsizlik Mart 2017 tarihinde yüzde 11.7 oranında ölçülmüş, sonraki aylarda da belirgin bir düşüş göstermişti. 

İnşaat sektörünün istihdama katkısı büyüyor

2018 yılının Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 210 bin kişilik bir artış yaşadı. İstihdam oranındaki artış 1.3 puan ile yüzde 46.6'ya ulaşırken kişi bazında 28 milyon 166 bin kişilik düzeye ulaşıldı. İnşaat sektörü toplam istihdamın yüzde 7'sini temsil ederken bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 puanlık artış gösterdi. Diğer sektörler içinde en yüksek pay yüzde 55.3 ile hizmetler sektöründe yer alırken, sanayi sektörü yüzde 20 ile ikinci sırada yer aldı. Tarım sektörü ise yüzde 17.7 ile üçüncü sırada yer aldı. 

Mart 2017'den Ocak 2018'e işsizlik hareketi

Ocak 2018'de işsizlik düzeyi son 10 ayın en yüksek seviyesini gösterdi. Son olarak Mart 2017'de yüzde 11.7 düzeyine çıkan oran, bunu takip eden aylarda düşüş eğilimi göstermişti. Nisan'da yüzde 10.5, Maşıs ayında yüzde 10.2 seviyelerinde gerçekleşen işsizlik, Haziran'da yüzde 10.2, Temmuz'da yüzde 10.7, Ağustos'ta ise yüzde 10.6 olarak ölçülmüştü. Eylül ayında ise yüzde 10.6 ile genel görünüme uygun bir eğilim gösteren düzey, Ekim ve Kasım aylarında yüzde 10.3'e gerilemiş, Aralık ayında ise yüzde 10.4 olarak belirlenmişti. İşsizlik oranları 2018 yılına geçen 10 ayın zirvesini gösterecek şekilde artış kaydederek yüzde 10.8 seviyesine çıktı

2017'nin Ocak ayına göre olumlu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayımlanan Ocak 2018 dönemine ait İşgücü İstatistikleri'ne göre yüzde 10.8 oranındaki işsizlik geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. 2017 yılının Ocak ayına kıyasla işsizlik seviyesinin 576 bin kişi düşerek 3 milyon 409 bin seviyesine yaklaştığına dikkat çeken veriler. tarım dışı işsizlik oranını ise 2.5 puan düşüş ile yüde 12.7 seviyesinde tespit etti. 

Genç işsizlik oranı korkutan boyutlarda

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı İşgücü İstatistikleri'nin en dikkat çekici verisi ise genç nüfus işsizliğine ilişkin oldu. Yayınlanan veriler 15-24 yaş arasındaki vatandaşları kapsayan işsizlik düzeyinin 4.6 puanlık düşüşe karşın yüzde 19.9 seviyesinde yer aldığını gösterdi. Bu oran 15-64 yaş grubunda 2.2 puan düşüşle yüzde 11.1 olarak ölçüldü. 

İnşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı arttı

2018 yılının ilk ayında istihdam edilen kişi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 357 bin kişi arttı ve 28 milyon 29 bin kişi seviyesine yükseldi. 1.6 puanlık artış ile yüzde 46.4 seviyesinde ölçülen istihdam toplamı içinde inşaat sektörünün istihdama katkısı ise yüzde 7 seviyesine ölçüldü. İnşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payı bir önceki yıla kıyasla 0.5 puan yükseldi. Ocak ayında toplam istihdamda en yüksek katkıyı yüzde 55.4 ile hizmetler sektörü sundu. Sanayi sektörünün katkısı ise yüzde 19.9 olarak belirlenirken, tarim sektörünün istihdama katkısı yüzde 17.7 seviyesinde belirlendi. Yapılan ölçümler tarım sektörünün payının 0.6 puanlık bir düşüş yaşadığını gösterirken sanayi sektörünün payının ise 0.1 puanlık gelişim gösterdiğine dikkat çekti. 

Aralık 2017 İşsizlik Oranları 

Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2017 itibarıyla yüzde 10.4 olarak ölçüldü. Bu düzey Nisan ayı ile birlikte yüzde 10-11 aralığında değişiklik gösteren ölçümlerle paralellik arz ediyor. Bununla birlikte aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarında 0.2 puanlık düşüş ile birlikte yüzde 9.9'a ulaşılmış durumda. Bu ise uzun bir süreden bu yana işsizlik oranlarında tek haneli rakamları gösteren ilk düzey olma niteliği taşıyor. 

İşsizlik oranları stabilitesini koruyor

Türkiye İstatistik Kurumu bugün, Aralık 2017 dönemine ait İşgücü İstatistikleri'ni yayınladı. Türkiye genelinde 15 ve üstü yaştakilerin baz alındığı ölçümler işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 581 bin kişi azaldığını ve böylece toplam işsiz sayısının da 3 milyon 291 bin kişi seviyesine ulaştığını gösterdi. TÜİK verileri işsizlik oranlarının bir önceki yıla kıyasla 2.3 puanlık olumlu bir seyir izlediğini gösterirken toplamda da yüzde 10.4'lük bir düzeyeulaşıldı. Bu rakam 2017 yılının Mart ayı sonrasında Nisan ayından itibaren genel işsizlik düzeyinin yüzde 10-11 arasındaki genel görünümüne uyumluluk arz ediyor. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik tek haneli rakamlarda

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan veriler içinde en dikkat çekici olanı ise, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının Mart 2016 tarihinden bu yana ilk kez tek haneli düzeye gerilemesi oldu. TÜİK verileri, mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısında bir önceki döneme kıyasla 67 bin kişilik gerileme yaşandığına dikkat çekerken, işsiz sayısı da 3 milyon 162 bi kişi olarak ölçüldü. Böylece işsizlik oranı 0.2 puan düştü ve yüzde 9.9 seviyesine ulaşmış oldu. 

İşsizlik parametreleri tüm alanlarda olumlu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayımlanan veriler, tarım dışı işsizlik oranını 2.6 puanlık düşüş ile yüzde 12.3'e, genç nüfus işsizlik oranının ise 4.8 puanlık azalış ile yüzde 19.2'ye düştüğünü gösterdi. Bu oran 15 yaş ile 64 yaş grubu arasında da 2.3 puanlık gerileme ile yüzde 10.6 olarak belirlendi. 

İnşaat sektörünün istihdama katkısı yüzde 7.3

Diğer taraftan 2017 Aralık ayı itibarıyla istihdam edilen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 619 bin kişi arttı ve toplamda 28 milyon 288 bin kişiye ulaştı. İstihdam artış oranları ise 1.8 puan ile yüzde 46.9 seviyesine ulaşmış oldu. Tarım dışı sektörlerde çalışan sayısının 1 milyon 365 bin kişi düzeyinde yükseldiği bu dönemde , inşaat sektörünün istihdama katkısıın yükseldiği göüldü. Toplam istihdama yüzde 7.3 ile katkı sunan inşaat sektörü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0.4 puanlık artışa tanıklık etti. Diğer sektörlerin istihdama katkısı ise şu şekilde oldu:

- Hizmetler Sektörü: Toplam istihdamda en yüksek payı yüzde 55 ile hizmetler sektörü aldı. Sektörün payı 0.1 puan yükseldi.
- Sanayi Sektörü: Sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payı yüzde 19.5 oldu. Sektörün payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.2 puan düştü
- Tarım Sektörü: Toplam istihdamın yüzde 18.3'ü tarım sektöründe istihdam edildi. Sektörün payı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0.1 puan düzeyinde gerileme kaydetti. 

Ekim 2017 İşsizlik Oranları 

Ekim 2017 dönemine ait İşgücü İstatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 10.3 seviyesinde ölçüldü. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.5 oranında düşüş kaydeden işsizlik oranı, 3 milyon 287 bin kişinin işsiz olduğuna işaret etti. 

İşsizlik son 4 ayın en iyi düzeyinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son veriler İşgücü İstatistikleri'nin, Ekim 2017 döneminde son 4 ayın en olumlu seviyesine çıktığını gösterdi. Temmuz ayında yüzde 10.7 seviyesinde ölçülen işsizlik, Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 10,6 oranında ölçülmüştü. Ekim ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.5 puanlık düşüş yaşayan İşgücü İstatistikleri, böylece son 4 ayın da en olumlu seviyesine ulaşmış oldu. Yapılan ölçümler tarım dışı işsizlik oranının 1.8 puan düştüğünü ve yüzde 12.3 seviyesine ulaştığına dikkat çekerken, genç nüfus işsizlik oranının da 1.9 puan düştüğünü gösterdi. Genç nüfus işsizlik oranı Ekim 2017 döneminde yüzde 19.3 seviyesine düştü. 15 ile 64 yaş grubunda ise işsizlik oranı 1.5 puan düştü ve yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşti. 

İnşaat sektörünün istihdama katkısı değişmedi

Diğer taraftan 2017 yılı Ekim ayında istihdam edilen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1.4 puan yükseldi.  Son bir yılda 1 milyon 378 bin kişilik artışla toplam istihdam sayısının 28 milyon 645 bin kişiye ulaştığı Türkiye ekonomisinde istihdam oranı yüzde 47.6 olarak ölçüldü. Sektörler bazında katkı ise şu şekilde gerçekleşti:

- İnşaat sektörü: Toplam istihdam içinde inşaat sektörünün payı yüzde 7.6 oranında ölçüldü. İnşaat sektörünün payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla herhangi bir değişim göstermedi.
- Tarım Sektörü: Toplam istihdamda tarım sektörünün payı yüzde 19.3 olarak ölçüldü. Son bir yılda tarım sektörünün istihdama katkısı 0.1 puan oranında düştü
- Sanayi Sektörü: Sanayi sektörünün toplam istihdam içindeki payı ise Ekim ayında üzde 19.1 olarak ölçüldü. Sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payı son bir yıl içinde 0.3 puanlık bir düşüş yaşadı. 
- Hizmetler Sektörü: Ekim 2017 tarihinde Hizmetler sektörünün topam istihdam içindeki payı yüzde 54 olarak ölçüldü. Sektörün katkısı geçen yıla kıyasla 0.4 puanlık düşüş kaydetti. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış ölçümler

Diğer taraftan TÜİK verilerine göre aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme kıyasla 135 bin kişilik artış kaydetti ve toplamda 28 milyon 622 bin kişi olarak tahmin edildi. Aynı kategoride istihdam oranı artışı 0.2 puan aldı ve yüzde 47.6 olarak belirlendi. 

İşgücüne katılım oranı yüzde 53.1

Diğer taraftan 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla işgücüne katılım 1 milyon 18 bin kişi oranında artış gösterdi ve toplamda 31 milyon 932 bin kişi seviyesine çıktı. Son bir yılda işgücüne katılım oranı 0.7 puan artış göstererek yüzde 53.1 olarak belirlendi. Bu dönem içinde erkeklerde işgücüne katılım oranının 0.3 puan, kadınlarda işgücüne katılım oranının ise 1.1. puan artış kaydettiği görüldü. Erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 72.4, katınların katılım oranı ise yüzde 34.2 olarak belirlendi.

Mayıs 2017 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu Verileri'ne göre, 2017 yılının ilk 5 ayındaki gerileme süreklilik kazandı. Ocak ayında yüzde 13, Şubat ayında ise yüzde 12.6 seviyesine düşen rakamlar, Mart ayında yüzde 11.7, Nisan ayında ise yüzde 10.5 seviyesine düştü

Mayıs ayında 2017'nin en düşük düzeyi: Yüzde 10.2

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayınlanan Mayıs 2017 dönemine ait İşgücü İstatistikleri'ne göre, bu dönemde işsizlik oranı yüzde 10.2 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 330 bin kişilik artış ile 3 milyon 225 bin toplam işsiz sayısına ulaşıldığı Mayıs ayı, böylece 2017 yılının en düşük düzeyine işaret etmiş oldu. Diğer taraftan geçen seneye kıyasla işsizlik oranının yüzde 0.8 oranında arttığı görüldü. 

Sektörlerin istihdama katkısı

Mayıs 2017 döneminde toplam istihdamın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 621 bin kişi arttığı ve böylece toplam istihdamda 28 milyon 488 bin kişi seviyesine ulaşıldığı belirtildi. İstihdam verilerindeki oransal artış ise 0.2 puan ile yüzde 47.7 düzeyine ulaşmış oldu. Sektörlerin toplam istihdama katkıları ise şu şekilde gerçekleşti:

- Hizmetler: Toplam istihdamda yüzde 54 ile en yüksek paya sahip olan hizmetler sektörünün payı geçen seneye kıyasla 0.9 puan yükseldi. 
- İnşaat: İnşaat sektörünün toplam istihdama katkısı geçen yıla kıyasla 0.2 puan düştü ve yüzde 7.5 seviyesinde gerçekleşti
- Sanayi: Sanayi sektörünün toplam istihdama katkısı yüzde 18.9 oldu. Sektör katkısı son bir yılda 0.4 puan geriledi.
- Tarım: Tarım sektörünün toplam istihdama katkısı son bir yıl içinde 0.3 puan geriledi ve yüzde 19.6 olarak gerçekleşti. 

Genç nüfus işsizlik oranlarında artış

TÜİK verileri açısından en kritik kategorilerden biri olan 15-24 yaş arası işsizlik oranlarının ise son bir yıl içinde 2.4 puanlık artışla yüzde 19.8 seviyesine yükseldiği görüldü. Bu oran 15-64 arası yaş grubuda 0.8 puanlık artışla yüzde 10.4 seviyesine ulaşmış oldu.

Büyüme eğilimine olumlu katkı sunacak

TÜİK rakamları tarafından ortaya koyulan işsizlik rakamlarındaki düşüş eğilimi, reel sektör tarafından da olumlu karşılandı. Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Masası Direktör Yardımcısı Kutay Gözgör Ocak ayındaki zirve düzeyin ardından düşüşün sürdüğünü, istihdam seferberliğinin ise işsizlik oranlarını düşürücü etkisini devam ettirdiğini vurgulayarak: " İş gücüne katılım oranı 0,5 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Kadınlarda iş gücüne katılım oranı 1 puan artarak yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Uygulanan istihdam seferberliği programının etkilerini yaz aylarında daha net görebileceğiz. Bu yüzden tek haneye gerileyen işsizlik rakamlarıyla karşılaşabiliriz. Öte yandan genç nüfus (15-24 yaş) işsizlik oranın da artış sürerek Mayıs sayında yüzde 19,8 seviyesine ulaştı. İstihdam seferberliğinin yanı sıra ikinci çeyrekte artan büyüme beklentilerinin istihdam tarafına olumlu yansımasını bekleyebiliriz." dedi. 

Nisan 2017 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayınlanan Nisan 2017 İşgücü İstatistikleri'ne göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.2 puanlık artış kaydedildi ve işsizlik oranı yüzde 10.5 seviyesine çıktı. 

İşsiz sayısı 463 bin kişi yükseldi

TÜİK tarafından belirlenen rakamlara göre 2016 yılının Nisan ayına kıyasla işsiz sayısı 463 bin kişilik artış potansiyeli gösterdi. Ülke genelinde Nisan 2017 bazında işsiz sayısı 3 milyon 287 bin kişi seviyesine çıktı. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranındaki artış ise 1.4 puan yükseldi ve yüzde 12.4 düzeyine çıktı. 

Genç nüfus işsizliği artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler, genç nüfustaki işsizlik eğiliminin de yükseldiğini gösteriyor. 15-24 yaş işsizlik oranlarının 3.8 puanlık artış kaydettiğine dikkat çekilen TÜİK verilerinde toplamda yüzde 19.8 düzeyine ulaşıldı. Diğer taraftan 15-64 yaş grubunda bu oranın 1.2 puanlık artış ile yüzde 10.7 olarak gerçekleştiği görüldü. 

İstihdam oranları ve sektörlerin katkısı

Son bir yıllık periyotta, istihdam oranında ise değişim kaydedilmedi. İstihdam edilen kişilerin sayısı 2017 yılı Nisan dönemine kıyasla 519 bin kişilik artış ile 28 milyon 157 bin kişi düzeyine ulaştı. İstihdam oranı yüzde 47.2 seviyesinde belirlendi. Sektörlerin toplam istihdama katkısı açısından ise şu sonuçlara ulaşıldı:

- Tarım Sektörü: Tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 32 bin kişi düştü. Tarımın toplam istihdama katkısı yüzde 18.9 olarak belirlendi. Tarım sektörünün toplam istihdama payı 0.5 puan geriledi. 
- Sanayi: Toplam istihdam içinde sanayi sektörünün payı yüzde 19.1 oldu. Sanayi sektörünün payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.4 puan düştü.
- İnşaat: İnşaat sektörü, toplam istihdamı yüzde 7.8'ini karşıladı. İnşaat sektörünün payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.3 puan genişleme gösterdi.
- Hizmetler: Hizmetler sektörü yüzde 54.3 puan ile toplam istihdamın en önemli kısmını temsil etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla hizmet sektörünün istihdama sunduğu katkı yüzde 0.7 oranında gelişti.

İşgücüne katılım oranı 0.7 puan gelişti

Diğer taraftan 2017 yılı Nisan döneminde işgücü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 982 bin kişilik bir artış yaşadı ve toplamda 31 milyon 444 bin kişi seviyesine ulaşıldı. İşgücüne katılım oranı böylece 0.7 puan artış gösterdi ve yüzde 52.7 düzeyine ulaştı. Bu dönemde erkeklerde işgücüne katılım oranı 0.4 puan artışla 72.3, kadınlarda ise 0.8 puanlık artışla birlikte yüzde 33.4 düzeyine ulaşıldı. 

Yaz aylarında tek haneli rakam umudu güçlendi

Diğer taraftan 2017 yılı genelindeki iyimser seyir, sektör uzmanlarının tek haneli rakam umudunu da güçlendirdi. Nisan ayında işsizlik oranının yüzde 10.5 olarak belirlenmesinin iyileşme eğilimini güçlendirdiğini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, istihdam piyasasına yönelik alınan önlemlerin işsizlik oranını düşürmeyi sürdürdüğüne dikkat çekti. Gözgör, istihdam oranındaki yükselişin sürmesi ile işsizlik oranlarının yaz aylarında tek haneye inme umudunun da güçlendiğini belirterek 

"Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı verilere göre Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 10,5 oldu. İşsizlik oranının Ocak ayında yüzde 13 seviyesine yükselmesi sonrası, uygulanan istihdam seferberliğinin katkısıyla gerileme devam ediyor. Önümüzdeki süreçte istihdam piyasasına yönelik alınan önlemlerin etkisini daha net bir şekilde görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

İş gücüne katılım oranı yükseliyor

TÜİK verilerindeki detayların iş gücüne katılım oranlarını yükseltmeyi sürdürdüğüne işaret ettiği yorumunda bulunan Gözgör, "Mart ayında yüzde 52,2 olan mevsimsel etkilerden arındırılmamış katılım oranı 52,7 seviyesine yükseldi. Yılbaşından bu yana iş gücüne katlım oranında yüzde 1,2 artış dikkat çekiyor. Katılım oranına istihdam oranının eşlik etmemesi işsizlik oranını yükselten etki olsa da, son aylarda istihdam oranında hızlı yükseliş yer alıyor. mevsimsel etkilerden arındırılmamış İstihdam oranı 47,2 ile 2016 yılının Haziran ayından bu yana en yüksek seviye ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranındaki azalış ise ılımlı seyrini koruyor. Yaz aylarında işsizlik oranının alınan önlemlerin etkisiyle tek hanelere gerilediğini görebiliriz. Ancak, iş gücüne katılım ve istihdam oranı belirleyici olmaya devam edecek." şeklinde konuştu. 

2017 yılı genelinde işsizlik rakamlarının seyri

- Ocak 2017: Türkiye'de işsizlik rakamları 2017 yılına yüzde 13 ile tarihi bir seviye ile girmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla işsiz sayısı 695 bin kişi artış göstermiş ve toplam işsiz sayısı 3 milyon 985 bin kişiye ulaşmıştı. Artış bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla 1.9 puan olarak ölçülmüştü

- Şubat 2017: Şubat ayında işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1.7 puanlık artışın ardıdan yüzde 12.6 düzeyine yükselmişti. Bu artışla birlikte Şubat 2017 tarihinde toplam işsiz sayısı 3 milyon 900 bin kişi olarak belirlenmişti.

- Mart 2017:  Mart ayında işsizlik oranı yüzde 11.7 olarak ölçüldü. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla 619 bin kişilik işsiz sayısı artışı toplamda 3 milyon 642 bine çıkmış oldu. Bir yıllık artış 1.6 puan olarak ölçüldü. 

Bu rakamlar ışığında 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde işsiz sayısının, aylara göre bir yıllık periyot karşılaştırmalarındaki artış bir kenara bırakılırsa, düşüşe geçtiği görüldü. Ocak ayında 3 milyon 985 bin kişi olan işsiz sayısı, Nisan ayında 3 milyon 387 bin kişi seviyesinde ölçüldü. 

İnşaat sektörünün istihdama katkısı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak isimlendirilen inşaat sektörünün toplam istihdama katkısı ise 2017 yılında istikrarlı bir biçimde devam etti. Ocak 2017 döneminde toplam istihdamın yüzde 6.5'i inşaat sektörü tarafından karşılanırken, sektörün toplam istihdama katkısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0.2 puan düşüş göstermişti. Diğer taraftan Şubat 2017 döneminde ise inşaat sektörünün payı yüzde 6.7 ve geçen yılın aynı dönemi ile kıyasta aynı düzeyde gerçekleşmişti. Mart ayından itibaren toplam istihdama katkısı artan inşaat sektörü, yüzde 7.3'lük katkı göstermişti. Mart 2016-Mart 2017 kıyaslamasında inşaat sektörünün katkısı 0.2 puan artış göstermişti. 

Mart 2017 İşsizlik Oranları 

Türkiye'de işsizlik kritik düzey olarak kabul edilen çift haneli rakamlardaki seviyenin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan İşgücü İstatistikleri'ne göre işsizlik oranı yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısı bir yılda 619 bin kişi arttı

Ülke genelinde 15 ve daha yüksek yaşdaki işsiz sayısının baz alındığı ölçüm, işsiz sayısının geçen yıla kıyasla 619 bin kişi yükseldiğini gösterdi. 1.6 puanlık bu yükselme ile birlikte Türkiye genelindeki işsiz sayısı 3 milyon 642 bin seviyesine ulaştı. 

Ocak-Mart periyodunda sınırlı düşüş

Mart ayı işsizlik oranları 2017 bazında ise en düşük seviyeyi temsil ediyor. Ocak 2017'de yüzde 13 seviyesinde ölçülen işsizlik, Şubat'ta da yüzde 12.6 olarak belirlenmişti. Bununla birlikte son üç aylık ölçümlerde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyaslamalarda işsizlik oranlarının yükseldiği görülüyor. Ocak 2017'de bir önceki yıla kıyasla 1.9, Şubat ayında ise bir önceki yıla kıyasla 1.7 puanlık artış kaydedilmişti. Böylece 2017 bütününde işsizlik rakamlarının 2016 yılına kıyasla artışa tanıklık etmesi bekleniyor. 2016 yılında toplam işsizlik yüzde 10.9 olarak belirlenmişti. 

İstihdam istenen düzeyde değil

Mart 2017 döneminde istihdam edilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi seviyesine çıktı. İstihdam oranı bir önceki yıl ile yanı kalarak yüzde 46.1 oldu. 

İnşaat sektörünün katkısı sınırlı düzeyde yükseldi

Mart 2017 döneminde sektörlerin toplam istihdama katkısı bağlamında ise inşaat sektörünün yüzde 0.2'lik oranda katkısının güçlendiği görülüyor. Hizmet sektörünün toplam istihdama katkısında ise üzde 0.4 oranında artış gözüktü. Bununla birlikte sanayi sektörünün payı yüzde 0.2, tarım sektörünün ise yüzde 0.4 oranında düştüğü görülüyor. 

Genç işsizlik oranı yüzde 12

TÜİK tarafından yayınlanan veriler açısından en dikkat çekici kategori ise genç nüfusta işsizlik oranı oldu. 15-24 yaş grubunun hesaba katıldığı bu ölçümde 4.4 puanlık bir artış ortaya çıkarken, toplamda ise  21.4 seviyesine ulaşıldı. 

Şubat 2017 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Şubat 2017 dönemine ait İşgücü İstatistikleri'ne göre işsizlik oranı bir yıl içinde yüzde 1.7 puan yükseldi. Bu artışın denk düştüğü 676 bin kişi ile toplam işsiz sayısı 3 milyon 900 bin kişiye ulaştı.

İnşaat sektörünün istihdama katkısı

2016 Şubat ve 2017 Şubat dönemlerine ilişkin karşılaştırmalı analizde ise inşaat sektörünün toplam istihdama sunduğu katkının değişmediği belirlendi. İnşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı yüzde 6.7 ile stabil kaldı. Diğer taraftan toplam istihdamda hizmetler sektörü yüzde 55.2'lik pay ile ilk sırada gelirken, sanayi yüzde 19.5 ile ikinci, tarım ise üzde 18.7 ile üçüncü sırada yer aldı. Sanayi sektörünün payı geçen yıla kıyasla 0.4 puan düşerken, hizmet sektörü 0.2, tarım sektörü ise 0.3 puan artış kaydetti. 

Genç işsizlik yüzde 23.3 seviyesinde

Tarım dışı işsizlik oranının yüzde 14.8 olarak ölçüldüğü bu dönemde 15-24 yaş arasında işsizlik oranı ise yüzde 4.7 puan artarak yüzde 23.3'e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ise bir önceki döneme kıyasla 143 bin kişi yükseldi ve 27 milyon 699 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı yüzde 0.2 puanlık artışla yüzde 46.5'e çıktı. 

2016 yılı işsizlik rakamları 

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılının bütününe ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı. Açıklanan verilere göre işsizlik oranı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.6 düzeyinde artış kaydetti ve yüzde 10.9 seviyesine ulaştı. 

İşsiz sayısı 3.3 milyon

Türkiye genelinde yaşı 15 ve üstünde bulunan işsiz sayısı geçen yıla kıyasla 273 bin kişi arttı ve 3 milyon 330 bine yükseldi. İşsizlik oranlarının kadın çalışanlarda çok daha yüksek bir oranda gerçekleştiği gözlemlendi. 

İnşaat sektörünün payı arttı

Sektörlerin istihdama katkısı açısından değerlendirmesi ise Hizmet Sektörü'nün ilk sırada yer aldığını gösterdi. Buna göre toplam istihdamın yüzde 53.'si hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünün payı yüzde 1.5 oranında yükseldi. Diğer taraftan toplam istihdamda tarım ve sanayi sektörlerinin payı yüzde 19.5 olarak ölçüldü. Tarım sektörünün istihdamdaki payı geçen yıla kıyasla yüzde 1.1 oranında yükselirken, sanayi sektörünün katkısının yüzde 0.5 oranında düştüğü belirlendi.

İnşaat sektörünün katkısı ise yılın bütününde yüzde 7.3 olarak belirlendi. Bir önceki yıla kıyasla inşaat sektörünün katkısının yüzde 0.1 gibi sınırlı bir artış düzeyinde kaldığı görüldü

Aralık 2016 İşsizlik Oranları 

ürkiye'de işsizlik, Aralık 2016 dönemide yüzde 12.7 ile tarihi bir düzeye yükseldi. İnşaat sektörünün toplam istihdama yönelik katkısı ise geriledi.

3.8 milyon kişi işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Aralık 2016 dönemine ait İşgücü İStatistikleri'ne göre, işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 668 bin kişilik bir artışla 3 milyon 872 bin kişiye çıktı. İşsizlik puanındaki artış 1.9 olarak ölçüldü. 

Sektörlerin katkısı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre toplam istihdamım yüzde 54.9'u hizmetler sektöründe yer alırken, sanayi sektörü yüzde 19.7, tarım yüzde 18.4 ve inşaat ise yüzde 6.9'luk bir katkı sundu.  Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yalnızca hizmet sektöründe, yüzde 1'lik artış yaşandı. İstihdama katkı bazında sanayi sektörünün bazı yüzde 0.4, tarım sektörünün yüzde 0.5 ve inşaat sektörünün payında ise yüzde 0.2'lik düşüş yaşandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsizlik oranları

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme kıyasla 36 bin kişi düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme kıyasla 49 bin kişi yükseldi ve 3.7 milyon kişiye ulaştı. 

Kasım 2016 İşsizlik Oranları 

Kasım 2016 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik geçen yılın aynı dönemine kıyasla 590 bin kişi yükseldi. Toplam işsiz sayısı 3 milyon 715 bin kişiye ulaşırken, işsizlik oranı ise yüzde 12.1 seviyesine çıktı.

İşsizlik oranlarında korkutan çıkış

Ülke genelinde 15 ve daha üstü yaştakiler baz alınarak hazırlanan İşgücü İstatistikleri'nin Kasım 2016 dönem sonuçlarına göre işsizlik oranındaki artış 1.6 puan oldu. Bu dönemde genç işsizlik oranlarındaki artış ise 3.5 puan olarak saptandı.

İnşaat sektörünün katkısında küçük çapta gerileme

İstihdam oranlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla herhangi bir hareket gözlemlenmedi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla istihdam edilen kişi sayısının 391 bin artış gösterdiği görülürken, istihdam edilen toplam kişi sayısı da 27 milyon 67 bin kişiye ulaştı. Sektörlerin toplam istihdama katkısında ise şu hareketlilik yaşandı:

- Hizmetler Sektörü: Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1.1 puan artış kaydedildi. Toplam istihdamdaki payı yüzde 54.2 olarak belirlendi

- Sanayi Sektörü: Geçen yılın aynı dönemine kıyasla katkısı 0.5 puan düştü. Toplam istihdamdaki payı yüzde 19.6 oldu

- Tarım Sektörü: Geçen yıla kıyasla toplam istihdama katkısı 0.6 puan geriledi. Toplam istihdamdaki payı yüzde 18.7 düzeyinde

- İnşaat Sektörü: Geçen yıla kıyasla toplam istihdamdaki payı 0.1 oranında düştü. Toplam istihdamdaki payı yüzde 7.4 oldu.

 Eylül 2016 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Eylül 2016 dönemine ait İşgücü İstatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 11.3, işsiz sayısı ise 3 milyon 523 bin kişi olarak belirlendi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1'lik yükselmeyie ve 420 bin kişinin daha işsizler ordusuna katıldığını gösteriyor. 

İnşaat ve hizmet sektörü dışında katkı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu verileri açısından en dikkat çekici verilerin başında ise, inşaat sektörü ve hizmet sektörü dışındaki iş kollarının istihdama katkılarının gerilemesi oldu. Buna göre toplam istihdam içinde inşaat sektörünün payı 0.2, hizmet sektörünün payı ise 1.3 puanlık artış kaydetti. Tarım sektörünün payı yüzde 1 oranında gerilerken, sanayi sektörünün payında ise yüzde 0.5 oranında düşüş yaşandı. Sektörlerin toplam istihdam içindeki payları ise şu şekilde belirlendi:

- Hizmetler: Yüzde 52.7
- Tarım: Yüzde 20.5
- Sanayi: Yüzde 19.1
- İnşaat: Yüzde 7.7

İşsizlik tehlikeli sınırda çakıldı kaldı

TÜİK verilerine göre son bir yılda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 1.3 puanlık artış yaşadı ve yüzde 13.7 düzeyinde gerçekleşti. Diğer taraftan genç nüfusun işsizlik oranında da artış kaydedildi. Bu kategorideki artış 1.4 puanlık artış ile yüzde 19.9 olarak gerçekleşti. 15-64 yaş arasındaki yaş grubunda ise bu oranın 1.1 puanlık artış yaşadığı görüldü. 

Ağustos 2016 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Ağustos 2016 döneminde işsizlik oranları yüzde 11.3 ile, Ocak ayında yaşanan yüzde 11.1'lik seviyeyi ardında bıraktı.

İşsiz sayısı 435 bin kişi arttı

TÜİK verilerine göre işsizler kervanına, 2015 yılının Ağustos ayına kıyasla 435 bin kişi daha katıldı ve toplam işsiz sayısı 3 milyon 493 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranındaki artış, aynı döneme 1.2 puanlık bir artış kaydetti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısının ise bir önceki döneme kıyasla 66 bin kişi yükseldiği gösteren TÜİK rakamları toplam işsiz sayısını ise 3 milyon 475 bin kişi olarak açıkladı. Buradaki işsizlik oranı yüzde 11.4 olarak gerçekleşti

İstihdam verileri: İnşaatın katkısı geriledi

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre İnşaat sektörünün toplam istihdama katkısı uzun bir aradan sonra düşüş gösterdi. Yüzde 0.1'lik İnşaat sektörü düşüşüne karşın, sanayı sektöründeki düşüş 0.3, tarım sektöründeki düşüş ise 1.2 puan olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ağustos ayına kıyasla istihdam oranı ise 0.1 oranında düşüş gösterdi ve yüzde 46.7 olarak gerçekleşti. İstihdam edilen kişi sayısı 27 milyon 473 bine ulaştı. 

Temmuz 2016 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Temmuz 2016 dönemine ait İşgücü İstatistikleri'ne göre işsizlik oranı yüzde 10.7 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış yüzde 0.9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme kıyasla 73 bin kişi yükseldi ve 3 milyon 401 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı ise yüzde 11.2 oldu. 

3.3 milyon kişi işsiz

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı Temmuz 2016 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 354 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişiye ulaştı. Tarım dışı alanlardaki işsizlik oranı ise yüzde 1'lik artışla yüzde 13 düzeyine yükselirken, 15-24 yaş arası işsizlik oranı yüzde 19.8 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörünün katkısı değişmedi

Sektörlerin isdihdama katkısı açısından ise ilk sırada yüzde 52.9 ile hizmetler, yüzde 20.7 ile tarım, yüzde 19 ile sanayi ve yüzde 7.4 ile  inşaat sektörü geldi. İnşaat sektörünün katkısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişiklik göstermedi.

Haziran 2016 İşsizlik Oranları 

Haziran 2016 dönemine ait İşgücü İstatistikleri dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. İşsizlik verileri açısından kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 10 barajının yeniden aşıldığını gösteren verilen, genel işsizlik oranını yüzde 10.2, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranını ise yüzde 10.9 olarak açıklamıştı. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 247 bin kişi yükseldi; istihdam ise 222 bin kişi düzeyinde gerileme kaydetti. 

TÜİK verilerinin sakladığı gerçeklik

TÜİK tarafından kamuoyuna sunulan rakamlara yönelik bir araştırma gerçekleştirilen DİSK Araştırma Enstitüsü ise işsizlik verilerinin çok daha vahim boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Bu araştırmaya göre, Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan üç aylık periyotta "geniş tanımlı işsizlik oranı" yüzde 18.5'e çıktı. Bir diğer deyişle 2015 yılının Haziran ayında 5 milyon 856 bin olan işsiz sayısı, 2016'nın aynı döneminde 6 milyon 44 bin düzeyine yükselmiş oldu. 

Genç işsiz oranı artıyor

YApılan araştırmada 15-24 yaş arasındaki genç işsiz oranının yüzde 1.7'lik artışla yüzde 19.4'e yükseldiği görülürken, kadınlarda işsizlik oranının yüzde 12.4'e çıktığı belirlendi. 

Geniş tanımlı işsizlik oranı nedir?

Araştırmada geçen "geniş tanımlı işsizlik", iş bulmaktan umudunu kesenlerin de dahil olduğu bir spektruma işaret ediyor. DİSK Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre bu kategoride işsiz sayısı  iki sene içinde yarım milyona yakın bir artış kaydetmiş durumda. 

Mayıs 2016 İşsizlik Oranları 

Mayıs ayında, uzunca bir aradan sonra yüzde 10 barajının altına gerileyen işsizlik, Haziran'da yeniden çift haneli rakamlara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Haziran 2016 dönemine ait İşgücü İstatistikleri'ne göre bu dönemde işsizlik yüzde 10.2 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yüzde 10.9

Söz konusu rakam, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam rakamlarında daha da yüksek bir düzeye işaret etti. Buna göre, mevsim edkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme kıyasla 222 bin kişi düştü ve 27.1 milyon kişiye düştü. Diğer taraftan aynı kategoride işsiz sayısı 166 bin kişilik artışla 3.3 milyon düzeyine ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10.9 olarak gerçekleşti. 

İşsiz sayısı: 3 milyon 127 bin

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla işsiz sayısının 247 bin kişi oranında yükseldiğine dikkat çeken TÜİK verilerine göre toplam rakam 3 milyon 127 bin kişi düzeyine ulaştı. 

İnşaat sektörünün payı: Yüzde 7.5

Sektörlerin isdihdama katkısı açısından ise ilk sırada yüzde 53.1 ile hizmetler sektörü yer aldı. Toplam istihdamın yüzde 20.2'si tarım, yüzde 19.3'ü ise sanayi sektöründe yer alırken, inşaat sektörünün payı ise yüzde 7.5 düzeyinde gerçekleşti. İnşaat sektörü, hizmet sektörü ile birlikte geçen yılın aynı dönemine kıyasla istihdamdaki payını yükselten iki sektörden biri oldu. İnşaat sektöründeki istihdam artışı yüzde 0.2 olarak gerçekleşti.

Nisan 2016 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Nisan 2016 dönemine ait "İşgücü İstatistikleri", uzun bir aradan sonra işsizlik oranının yüzde 10'luk kritik düzeyin altına çekildiğini gösterdi. Bu dönemde işsizlik oranı yüzde 9.3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki işsiz sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 bin kişi arttı ve toplamda 2 milyon 824 bine ulaştı.

İstihdam oranlarında artış

2016 yılı Nisan ayı bazında istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1'lik bir artış yaşadı. İstihdam edilen kişi sayısı ise 1 milyon kişilik artışla 27 milyon 638 bine ulaştı. 

İnşaat sektörünün istihdamdaki payı artıyor

Sektörlere göre yapılan analizde ise tarım sektöründe çalışan sayısının 159 bin kişi oranında azaldığı, buna karşı tarım dışı sektörlerde çalışan sayısında ise 1 milyon 159 bin kişilik artış yaşandığı görüldü. Toplam isdihdam içinde en yüksek payı yüzde 53.6 ile hizmetler sektörü alırken, yüzde 19.5 sanayi, yüzde 19.4 ise tarım sektörüne ait oldu. İnşaat sektörünün payı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.3'lük bir artış kaydetti ve yüzde 7.5'e yükseldi. 

İşgücüne katılım oranı: Yüzde 52

2016 yılında işgücüne katılım oranı ise yüzde 52 olarak gerçekleşti. Erkeklerdeki işgücüne katılım oranı yüzde 0.7puanlık artışla yüzde 71.9'a yükselirken, kadınlarda yüzde 1.2lik artışla yüzde 32.6 olarak gerçekleşti. 

Mart 2016 İşsizlik Oranları 

Türkiye ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olarak yorumlanan işsizlik verileri, kritik yüzde 10 barajının altına yine düşmedi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Mart 2016 dönemine ait verilere göre, işsizlik oranı yüzde 10.1 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyas 46 bin kişi azalan işsiz sayısı, 3 milyon 23 bin kişi düzeyinde tutundu.

İnşaat sektörünün payında artış

İstihdam edilen kişi sayısında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 40 bin kişilik artış yaşandı. İstihdam edilen toplam kişi sayısı 26 milyon 993 bin kişiye çıkarken, istihdam oranındaki artış yüzde 1.1 olarak kayıtlara geçti.

Toplam istihdamda sektörlerin payında ise, tarım ve sanayi sektörü dışında artış yaşandı. Toplam istihdamda sektörlerin payı şu şekilde gerçekleşti:

- Hizmet sektörü: Yüzde 54.4-(Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1.8 puan artış
- Sanayi sektörü: Yüzde 19.6-(Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.9 puan düşüş)
- Tarım Sektörü: Yüzde 18.9-(Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1.1 düşüş) 
- İnşaat sektörü: Yüzde 7.1-(Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.2 puan artış)

Kayıt dışı çalışan oranı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kayıt dışı çalışanların oranı ise yüzde 32.9 olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.2 puanlık bir artışa denk düşerken, mevsim etkilerinden arıdırılmış istihdam da artış kaydedildi. Bu kategorideki artış 180 bin kişi düzeyinde oldu ve 0.3 puanlık bir yükselme kaydedildi.

Şubat 2016 İşsizlik Oranları 

Türkiye işsizlik rakamlarında kritik yüzde 10 düzeyinin altına düşmüyor. Şubat 2016 verilerini paylaşan TÜİK'e göre bu dönemde yüzde 10.9 düzeyinde gerçekleşen işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yalnızca yüzde 0.3 düzeyinde geriledi. 

İnşaat sektörünün payı yükseldi

Türkiye'de 15 ve daha yukarıdaki yaştaki vatandaşlara ait işsizlik verilerini saptayan TÜİK,  Türkiye'de işsiz sayısının Şubat 2016 döneminde 3 milyon 224 bin kişi düzeyinde olduğunu açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 bin kişilik düşüş yaşandığını vurgulayan verilere göre, istihdam edilen kişi sayısı ise 880 bin kişi düzeyinde artış gösterdi. 26 milyon 456 bin kişinin istihdam edildiği bu dönemde artış 0.9 puan ile yüzde 45.3'e ulaştı. 

İstihdama sektörlerin katkısı bazında yapılan değerlendirmede ise inşaat sektörünün yüzde 0.3'lük düzeyde de olsa katkı sunduğu gözlemlendi. Toplam çalışanlar içinde inşaat sektörünün payı yüzde 6.7'ye yükseldi. 

En yüksek istihdam katkısı ise yüzde 55 ile hizmetler sektörü tarafından sunuldu. Sanayi'nin katkısı yüzde 19.9 olurken tarım yüzde 18.4 düzeyinde gerçekleşti. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik ve istihdam

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam rakamlarında bir önceki döneme kıyasla 45 bin kişilik artış yaşandı ve 27 milyon 118 bine ulaşıldı. İstihdam oranlarında ise herhangi bir değişim gözlemlenmesi ve yzüde 46.4 düzeyine ulaşıldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işiz sayısı ise 47 bin kişilik düşüşle 2 milyon 991 kişiye ulaştı. 

Ocak 2016 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılının ilk işgücü istatistiklerini bugün açıkladı. TÜİK Ocak 2016 İşgücü İstatistikleri'ne göre Türkiye'de işsiz sayısı geçen yıla kıyasla 31 bin kişi arttı. 2015'in bütününde yüzde 10.3 olan işsizlik oranı, yüzde 11.1'e, işsiz sayısı da 3 milyon 290 bin kişiye yükseldi.

İşsiz sayısı artıyor

Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyan işsizlik verilerindeki olumsuz ivme her geçen ay daha da büyüyor. 2015'in bütününde yüzde 10.3 düzeyinde gerçekleşen işsizlik oranları 2016'nın Ocak ayında yüzed 11.1 düzeyine yükseldi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 31 bin kişilik artışla 3 milyon 290 bin kişiye yükseldi.

Genç işsiz oranları artışta

TÜİK verilerine göre 2016 yılının Ocak döneminde 15-24 yaş grubunu içeren işsizlik oranı yüzde 0.8 düzeyinde artış gösterdi ve yüzde 19.2 düzeyine yükseldi. 

Sektörlerin istihdama katkısı

Tarım sektöründe çalışan sayısının 30 bin kişi düzeyinde azaldığı ve tarım dışı sektörlerde çalışan sayısının ise 851 bin kişi arttığı dönemde, sektörlerin istihdama katkıları ise şöyle oldu:

- Tarım: İstihdam edilenlerin yüzde 18.3'ü.-Katkısı yüzde yüzde 0.7 azaldı
- Sanayi: İstihdam edilenlerin yüzde 20.2'si-Katkısı yüzde 0.8 azaldı
- İnşaat: İstihdam edilenlerin yüzde 6.7'si-Katkısı değişmedi
- Hizmet: İstihdam edilenlerin yüzde 54.8'i-Katkısı yüzde 1.5 oranında arttı

İşgücüne katılım oranı yüzde 50.7

TÜİK Ocak 2016 verilerine göre, işgücüne katılan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 853 bin arttı ve 29 milyon 565 bin kişiye ulaştı. Katılım oranı ise yüzde 50.7 oldu.  

2015 yılı işsizlik rakamları 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2015 yılının bütününe ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni bugün kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de 15 yaş ve daha üstündekileri kapsayan değerlendirmeye göre işsiz sayısı 2015 yılı sonu itibarıyla 3 milyon 57 bine yükseldi. 

Türkiye'de işsizlik gerçeği

- TÜİK verilerine göre ülke genelindeki işsiz sayısı 2015 yılı bütününde 204 bin kişi düzeyinde artış kaydetti. İşsizlik oranındaki artış 0.4 ile yüzde 10.3 seviyesine ulaştı. 
- İşsizlik oranındaki artış kadınlarda yüzde 0.7, erkeklerde ise yüzde 0.2'lik artış gösterdi.
- Gençlerde işsizlik oranı: TÜİK verilerinin en dikkat çekici yönü ise genç işsizlik oranındaki artışın sürmesi oldu. TÜİK'e göre gençlerdeki işsizlik oranı artışı yüzde 0.6 puanlık artış gösterdi ve yüzde 18.5 seviyesine ulaştı.  
- İstihdamda sektörel paylar: Toplam çalışan içindeki en yüksek sektörel pay ise hizmet sektöründe gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 52.2'si hizmetler sektöründe çalışırken, yüzde 27.2'lik kısmın sanayi, yüzde 20.6'lık kısmı ise tarım sektöründe yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 verilerinde inşaat sektörünün toplam çalışan içindeki payı bilgisine yer vermedi. 
- 2015 yılı içerisinde istihdam edilen kişi sayısı ise 688 bin düzeyinde arttı ve 26 milyon 621 bin kişiye ulaştı. Verilere göre istihdam artışı yüzde 0.5 düzeyinde arttı. 
- İşgücüne katılım oranı: Artış yüzde 0.8 oldu ve yüzde 51.3 olarak gerçekleşti.
- İşsizlik oranının en yüksek olduğu şehirler: Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt.
- İstihdamın en yüksek olduğu şehirler: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 

Kasım 2015 İşsizlik Oranları 

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2015 dönemine ait İşgücü İstatistiklerini yayınladı. Verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı, bir önceki aya göre aynı düzeyde gerçekleşti. Yüzde 10.5 olarak kaydedilen işsizlik, geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişilik bir artışa sahne oldu. Kasım 2015'te işsiz sayısı 3 milyon 125 bin kişiye sıçrarken, toplam istihdamda inşaat sektörünün payı yüzde 0.1 düzeyinde düşüş kaydetti. 

İnşaat sektörünün payı düştü

Sektörel açıdan yapılan analize göre ise Tarım sektöründe çalışan sayısının bir önceki yıla kıyasla 26 bin kişi düzeyinde azalma yaşadığı kaydedildi. Tarım dışı sektörlerde çalışan sayısının 828 bin kişilik bir artış yaşadığı bu dönemde, toplam istihdamdaki en yüksek pay yüzde 53.1 ile hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü yüzde 20.1 ile sanayi, yüzde 19.3 ile tarım, yüzde 7.5 ile ise İnşaat sektörü izledi. İnşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 0.1 oranında azalma yaşadı

Kasım 2015 döneminde işgücü, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 831 bin kişilik bir artış gösterdi ve 29 milyon 801'e ulaştı. İşgücüne katılım oranının yüzde 0.7'lik artış ile yüzde 51.2 olarak gerçekleştiği bu dönemde, erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 0.3, kadınlarda ise yüzde 1.1 düzeyinde artış kaydetti. 

Eylül 2015 İşsizlik Oranları 

Eylül 2015 dönemine ait işsizlik verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, siyasi "istikrar" heyecanının yanıt bulamadığı kronik "işsizlik" sorununun sürmekte olduğunu ortaya koydu. Eylül 2015  "İşgücü İstatistikleri"ne göre Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 103 bin kişi olarak gerçekleşti. Tüm ülke çapında 15 ve daha üstü yaştaki vatandaşları kapsayan bu değerlendirme geçen yılın aynı dönemine kıyasla 39 bin kişilik bir artışa denk düşüyor. Oransal veriler ise işsizliğin yüzde 10.3 düzeyinde olduğunu gösteriyor. TÜİK verilerine göre Tarım dışı alanlardaki işsizlik yüzde 12, 15-24 yaş arasını kapsayan genç işsizlik oranı ise yüzde 18.5 düzeyinde. 

Sektörlere göre işsizlik ve istihdam

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre istihdam oranında Eylül 2015 döneminde yüzde 46.8'e ulaşıldı. İstihdam edilen kişi sayısı 27 milyon 156'ya çıktı. Bu rakam geçen senenin aynı dtönemine kıyasla yüzde 1 düzeyinde bir artış anlamına geliyor. 
Sektörel bazda ise en yüksek istihdam oranı yüzde 51.4 ile hizmetler sektöründe temsil edildi. Bunu yüzde 21.5 ile tarım, yüzde 19.6 ile sanayi izledi. İnşaat sektörünün payında ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla herhangi bir değişim yaşanmadı ve yüzde 7.5 olarak gerçekleşti. 

Ağustos 2015 İşsizlik Oranları 

2015 Ağustos dönemine ait işsizlik verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, bu dönemde işsizlik oranının yüzde 10.1 düzeyinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Türkiye genelinde 15 ve daha üstündeki işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 114 bin kişi artış gösterdiğinin altını çizen verilere göre toplam işsiz sayısı 3 milyon 58 bin kişi düzeyine çıktı. Bu dönemde tarım dışı işsizlik artış yüzde 0.1 ile yüzde 12.4'e sıçradı.

İnşaat sektörünün payı değişmedi

TÜİK verilerine göre 2015 Ağustos döneminde istihdam edilen kişi sayısında geçen senenin aynı dönemine kıyasla 837 bin kişilik bir artış yaşandı ve çalışan sayısı 27 milyon 150 bin kişiye çıktı. İstihdamdaki artış oranı ise yüzde 46.8'e yükseldi. Bu dönemde inşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payında ise bir değişiklik yaşanmadı ve yüzde 7.5'te kaldı. En yüksek istihdam oranı ise yüzde 51 ile hizmet sektöründe yer almayı sürdürürken tarım sektöründe yüzde 22.2, sanayi sektöründe ise yüzde 19.3'lük oran sürdü. Tarım sektöründeki artış yüzde 0.1,  sanayi sektöründeki azalma ise yüzde 0.7 düzeyinde gerçekleşti. 

İşsizlik yeniden çift haneli rakamlarda

TÜİK Ağustos 2015 verilerine göre, işgücüne katılım oranı ise 0.9 oranındaki artışla yüzde 52.1' sıçradı. Erkeklerdeki işgücü katılım oranı 0.5, kadınlarda ise yüzde 1.5 puan artışıyla sırasıyla yüzde 72.6 veyüzde 32.1 oldu. 

Kamu istihdamında artış

Maliyet Bakanlığı'ndan derlenen verilerden hareketle 2015 yılının III. dönemindeki toplam kamu istihdamında ise 2014 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2.6'lık bir artışa işaret eden TÜİK bu kategoride de 3 milyon 509 bin kişilik bir istihdamın yaratıldığını ortaa koydu. 

Türkiye İstatistik Kurum verilerine göre ayrıca mevsim etkileriden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 25 bin kişi azalarak 26 miloyn 651 bin kişi oldu. İşsiz sayısında ise herhangi bir değişim yaşanmadı ve 3 milyon 96 bin kişi olarak gerçekleşti.

Temmuz 2015 İşsizlik Oranları 

Haziran 2015 dönemine ait verilerde yüzde 9.6 olarak gerçekleşen işsizlik Temmuz 2015'te çift hanelere bir adım daha yaklaşarak, yüzde 9.8 oldu.

İşsizlik artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Temmuz 2015 dönemine ait İşgücü İstatistikleri, işsizlik oranlarındaki yükselmeye dikkat çekti. Geçen senenin aynı dönemine göre işsizlik oranlarında bir artış gözükmedi. Ancak işsiz sayısı 103 bin kişi artarak 2 milyon 970 bine yükseldi. Bu karşın bir önceki aya göre yüzde 0.2'lik artış, işsizlik oranlarının çifte haneli rakamlara bir adım daha yaklaşıldığını gösterdi.

İnşaat sektörünün payı küçük de olsa artış gösterdi

Temmuz 2015 döneminde istihdam edilen kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 932 bin kişi daha arttı ve 27 milyon 342'ye yükseldi. Bu dönemde en yüksek istihdam hizmet sektöründe, yüzde 5.1 ile gerçekleşti. İnşaat sektörünün payı ise yüzde 0.1 oranında artışla 7.4 düzeyine yükselirken, tarım sektörünün istihdamdaki payı yüzde 22, sanayi sektörünün payı ise yüzde 19.5 oldu.