İstanbul İmar Yönetmeliği'nde yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak ayında çıkarılan İmar Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İmar Müdürlüğü'nün müdahalesiyle yeniden değişti

İstanbul İmar Yönetmeliği'nde yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında çıkardığı İmar Yönetmeliği'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın parsel ayırma, birleştirme ve parsel sınırı düzenlemesinde bakanlığı muaf tutan maddesini baz alarak yeniden çıkardı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikinci değişiklik talebinin İBB'ye iletilmesiyle birlikte, "Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz (ayırma), tevhit (birleştirme) ve parsel sınırı düzeltme işlemleri bu yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir" maddesi de yönetmeliğe eklenmiş oldu. 

Bir diğer müdahale de İmar Müdürlüğü'nden

İstanbul İmar Yönetmeliği'ne bir diğer müdahale de İmar Müdürlüğü'nden geldi. Okul bahçeleri ile ilgili düzenlemesinde kamuya ait eğitim yapılarının bahçelerinin daha elverişli kullanılması hedefiyle bir madde ekleyen İmar Müdürlüğü, bu amaçla tasarlanan mimari çözümlerde. end düşük yol kotunun altına düşülmemesi koşuluyla, bahçe tesviyesine ilişkin hususların avan proje ile belirlenmesini kararlaştırdı. 

İmar Yönetmeliği'ndeki değişiklikler

İstanbul İmar Yönetmeliği, 4 ayı bulan çalışmaların sonunda 76 madde olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Ocak ayında kabul edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına 1 Şubat 2018 tarihinde sunulan yönetmelikteki ilk değişiklik Mart 2018'de yapılmıştı. Burada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tamamen gömülü durumdaki bodrum katların merdiven boşluğu bırakılarak dükkan olarak kullanılmasına olanak tanıyan maddenin iptalini istemişti. 

İmar yönetmeliğindeki değişiklikler

21 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni imar yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile imara aykırı yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılacak ve kısaltılacak. 

İstanbul İmar Yönetmeliğinde neler değişti?

Kat yüksekliklerinde değişiklik 

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliğinde en önemli değişiklik silüeti bozan kat yükseklikleri için yapıldı. Yeni kat yükseklikleri ise şöyle; 

- Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlarda 4.00 metre,

- Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlar konut ise 4.00 metre konut harici ise 4.50 metre,

- Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 4.00 metre,

- Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre, diğer katlarda 4.00 metre,

Engelliler için rampa zorunluluğu 

İstanbul İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımlarda atıldı. Yeni yönetmelikte binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunlu kale getirildi. Ayrıca rampaların kenar korumaları, genişlikleri, sahanlıkları, korkuluk ile küpeşte ve kaplama malzemeleri engellilerin de dolaşımına imkan sağlayacak şekilde TS 9111 Standardına uygun olarak yapılacak. Bina girişlerinde ise ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası veya merdivene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 metrekare engelli asansörü yeri, ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılır. 

İstanbul İmar Yönetmeliği detayları için Tüm Yönleriyle İstanbul İmar Yönetmeliği yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Asansör zorunluluğu 

İskan edilen kat ededi 3 ve daha fazla olan binalarda asansör zorunluluğu getirildi. 

İskele kurulması zorunlu hale getirildi

Binalardaki basit tamirat ve tadilatlarda bile iskele kurulması ve İskele İzin Belgesi alınması zorunluluğu getirildi. 

Süs havuzlarına düzenleme 

Süs havuzlarının derinliği 50 cm'yi geçmeyecek. 

Stüdyo daireler kaldırıldı

İstanbul ili sınırları içerisinde artık stüdyo daire yapılamayacak. Minimum daire metrekaresi ise 27,5 metrekareye düşürüldü.

Kapı yüksekliklerine düzenleme 

Kapı yükseklikleri bina giriş ve dükkân giriş kapılarında 2.20 metreden, daire, oda ve servis kapılarında 2.10 metreden, iskân edilmeyen bodrum katlardaki iç kapılar ile müştemilat kapılarında 2.00 metreden az olamayacak. 

Mimari Estetik Komisyonları kurulacak 

İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının katılımı ile uzmanlardan oluşan Mimari Estetik Komisyonları kurulacak. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak. 

Parsel Büyüklükleri 

İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit edilecek. 

Parsel genişlikleri ve derinlikleri

MADDE 7 – (1) Parsel genişlikleri;

a) Konut ve ticaret bölgelerinde:

1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:

Bitişik nizamda: 6.00 metreden,

Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 6.00 metreden,

Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 6.00 metreden,

az olamaz.

2) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:

Bitişik nizamda: 9.00 metreden,

Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 9.00 metreden,

Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 9.00 metreden,

az olamaz.

3) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:

Bitişik nizamda: 12.00 metreden,

Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 12.00 metreden,

Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 12.00 metreden,

az olamaz.

b) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:

1) Bitişik nizamda: 5.00 metreden,

2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 5.00 metreden,

3) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 5.00 metreden,

az olamaz.

c) Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.

ç) Akaryakıt istasyonlarında 40.00 metreden az olamaz.

d) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.

e) Bu fıkradaki ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

(2) Parsel derinlikleri:

a) Konut ve ticaret bölgelerinde:

1) Ön bahçesiz nizamda: 13.00 metreden,

2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + 13.00 metreden,

az olamaz.

b) Yalnız 1 Katlı İş yeri Yapılacak, Ticaret ve Küçük Sanayi Bölgelerinde:

1) Ön bahçesiz nizamda: 5.00 metreden,

2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + 5.00 metreden,

az olamaz.

c) Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.

ç) Akaryakıt İstasyonlarında 30.00 metreden az olamaz.

d) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.

(3) Parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m2’den az olamaz.

(4) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemez.

İfraz ve Tevhit 

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliğine, imar planı gereği kullanımı zemin katı ticaret, diğer katları konut olarak belirlenen parsellerle sadece konut olarak belirlenen parseller tevhit edilebilir maddesi eklendi. 

Bir parselde birden fazla bina yapılması 

Bir parselde birden fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası mesafe her binanın yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanarak bulunacak. 

Yapı estetiğine belediye yetkisi 

İstanbul ili sınırları içerisindeki belediyeler ortak görünüm sağlamak amacıyla dış cephe boya rengini, çatı kaplama malzeme ve rengini belirlemede yetkili olacak. 

1 Ekim 2017'den önceki binalarda eski yönetmelik

1 Ekim 2017 tarihinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış binalarda önceki yönetmelik uygulanacak. (Yüzde 25 ek inşaat hakkı olacak) 

Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliği 2018'e aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Dosyayı indirmek için tıklayın.