İstanbul "uluslararası risk raporunda"

İstanbul, Londra merkezli sigorta borsası Lloyd's of London tarafından önümüzdeki 10 yılın en riskli şehirlerinden biri olarak gösterildi. Şehir Riski Endeksi, İstanbul'un deprem ve kuraklık tehdidi altında bulunduğunu vurguladı

İstanbul

30 yıl içinde yüzde 65 oranında deprem riski taşıdığı açıklanan İstanbul, Londra merkezli sigorda borsası Lloyd's of London tarafından hazırlanan "Şehir Riski Endeksi" raporunda, en riskli ilk 10 şehir arasına girdi. Önümüzdeki 10 yıl içinde yaşanabilecek doğal ve insan kaynaklı afetlerin tehdit ettiği üretim miktarının baz alındığı değerlendirmede İstanbul 7. sırada yer aldı. Rapor, tüm dünyada 301 şehirde tehdit altında olan kaynağın 4.6 trilyon dolar düzeyinde bulunduğunu dile getirdi. 

İstanbul dünyanın risk altındaki 7. şehri
Cambridge Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Cambridge Risk Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma, İstanbul'u risk altındaki toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla açısından dünyanın ilk 10 şehri arasında gösterdi. Rapor İstanbul'daki en büyük tehlikeyi deprem olarak tanımlarken, Kuzey Anadolu fay hattının geçen 2 bin yıl içinde 120 depreme sebebiyet verdiğini belirtti. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde İstanbul'un yüzde 65'lik bir olasılıkla 7 ya da daha yüksekte deprem riski ile karşı karşıya kalacağını belirleyen Şehir Riski Endeksi 2015-2025 raporu, İstanbul'u "depreme karşı zayıflık" ketagorisinde de 3. sıraya yerleştirdi. 

 

İstanbul

 

Kuraklık ve iklim değişikliği 

İstanbul

 

İstanbul için en yüksek tehdidi deprem olarak belirleyen Şehir Riski Endeksi raporu, buna ek olarak mega projeler ve doğal dengede tahribat yapan inşa çalışmaları ve çevre örgütlerinin gösterdiği tepki ile gündeme gelen iklimsel değişimin de İstanbul için büyük bir risk oluşturduğu üzerinde durdu. Kuraklık ve sıcak dalgasının yanı sıra insan kaynaklı riskler tarafından da İstanbul'un tehdit altında bulunduğunu yazdı.

Dış borçlar ödenmezse borsa çöker mi?

 

İstanbul

 

Ekonomik veriler açısından da olumlu bir tablo sergileyemeyen İstanbul için en dikkat çekici tehlike dış borçların ödenememesi ve borsanın çökmesi olarak betimleniyor.