İstanbul'un dev projeleri mahkemelik

Mimarlar, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubeleri, 3. Havalimanı ve 3. Köprü projelerine dava açtı

İstanbul'un dev projeleri mahkemelik

TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın İstanbul Şubeleri 3. Havalimanının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına dava açtı.

Ruhsatsız projelere devlet töreni
Ruhsatsız dev projelerin devlet töreniyle başlatılmasını eleştiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Mücella Yapıcı, 3. Havalimanı ve 3. Köprü projelerinin İstanbul’un doğal ve ekolojik dengesini alt üst ettiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan tarafında 7 Haziran 2014 tarihinde temelleri atılan 3. Havalimanının askıya çıkan  1/100.000'lik çevre düzeni planını gösteren Yapıcı, dünyanın en büyük havalimanının inşa edeceğim diyen kişilerin, onu kaçak olarak başlattığına dikkat çekti. 3. Köprü ve çevre yolları inşaatlarının da  1/100.000'lik planlarda yer almadığını söyleyen Yapıcı:  ‘Bunlar planlara işlememiştir . Çünkü işlenirse yeniden dava konusu olabilir. Onun için bu kadar önemli bir havalimanı projesi çevre düzeni planında 'yolsuz' bulunmaktadır.’ Şeklinde konuştu.

Çevre Düzeni Planı hükümleri açık
Yapıcı, dava dilekçesine Oda tarafından hiçbir yorum ve görüş eklemeye gerek olmadığını, 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı ve eklerinin kanıt niteliği taşıdığını belirterek: ‘Bugüne kadar İstanbul için üretilen çevre düzeni planlarında olmazsa olmaz koşul olarak korunmuş, kuzeyin korunması ve İstanbul'un doğu batı yönünde gelişmesi ilkesine tamamen aykırıdır.’ dedi.