İzmir Karşıyaka Belediyesi 13 daire satacak!

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 13 adet daireyi satma kararı aldı. Detaylar için tıklayın.

İzmir Karşıyaka Belediyesi 13 daire satacak!

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Karşıyaka’nın Semikler bölgesinde bulunan 13 adet daireyi satışa çıkardı. Konutların toplam satış bedeli 9 milyon 695 bin lira olarak belirlendi.

Belediyenin açıklamasını aşağıda görebilirsiniz:

“İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan:

Dairelerin toplam bedeli: 9 milyon 695 bin TL

Mevki adres: 1-Karşıyaka Şemikler 25263 ada 11 parsel 6436/5 sokak no:3

1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı 13 adet daire 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2-İhale 06 Ekim 2015 Salı günü, saat 10:00'da başlayarak 10'ar dakika ara ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen Belgeler:

a)ikametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri,

b)istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri,

c)Türkiye de Tebligat için adres bildirimi,

d)Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz,

4-Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL bedel mukabilinde temin edilebilir.”