İzmit Körfezi'nde hedef sürdürülebilirlik

Çevre Bakanlığı tarafından geliştirilen İzmit Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları planıyla, İzmit Körfezi'nde kıyı ve deniz alanlarının sürdürülebilir kullanımı sağlanacak

İzmit Körfezi'nde hedef sürdürülebilirlik

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile sürdürülen bütünleşik kıyı alanları çalışmaları kapsamında İzmit Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları planı hazırlandı. Bakanlık tarafından hazırlanan plan kapsamında İzmit Körfezi'nde kıyı ve deniz alanlarının sürdürülebilir kullanımı hedefleniyor.

Kıyı yapılaşması kontrol altına alınacak
Plan ayrıca İzmit Körfezi'ndeki yapılaşmayı düzen altına almaya ve planlı gelişimini sağlamayı, körfezde çevre ve deniz kirliliğini önlemeyi, körfez kıyılarının etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele almayı hedefliyor. Onaylanan plan gerek deniz tarafında, gerekse de kara tarafında kalan bölümünde yer alan kültürel, doğal, ekolojik değerleri ve sulak alanları korumaya yönelik hazırlandı.

Uzlaşmacı bir plan
İzmit körfezinde karar almaya yetkili kurumları bir araya getirerek uzlaşmacı bir yöntemle hazırlanan plan, İzmit Körfezi'nde, kıyı alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahaların korunmasına ve kullanılmasına dair stratejiler, plan hükümleri ve plan paftasından oluşan stratejik bir plan olarak nitelendiriliyor.

Planın içeriği
Körfezdeki kıyılarda örtüşen yetki alanlarını düzenlemek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, öngördüğü stratejilerle, körfez kıyı alanlarının uyumlu ve dengeli bir şekilde korunarak kullanımını teşvik etmek, körfez kıyı alanlarında yapılacak kıyı yapılarına ilişkin uygulamalar için yol gösterici strateji ve hedefler sunmak, körfez içinde yapılacak teklifler için tekil liman yatırımları yerine toplu liman bölgelerini teşvik etmek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı, Turizm Kıyı Yapıları Master Planı, Yat Limanları Master Planı, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu gibi önemli belgelere atıfta bulunmak, öncelikli yatırım bölgelerini belirlemek ve Plan kapsamında öncelikli olmayan bölgelerdeki talepleri öncelikli bölgelere yönlendirmek, yereldeki paydaşların Planın uygulanma sürecine katılımını teşvik etmek ve planın yerelde sahipliliğini arttırmak amacıyla gerekli koşullarda yerel düzeyde kıyı yapıları biriminin kurulmasını öngörmek olarak sıralandı.

Kıyı alanlarının, sadece kıyı ve sahil şeridinden oluşan bir mekân değil, etkileşim içinde bulunduğu alanları da kapsayan bir bölge olarak ele alındığı stratejik planlama anlayışı ile ülkemiz kıyılarının yaklaşık %35 inin “Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması” tamamlandı.

2015 yılı itibariyle ise Aydın-Muğla, Çanakkale-Balıkesir ve Bursa kıyıları da tamamlanarak bu oranın %75’e çıkarılması, 2016 yılı itibariyle bu çalışmalar tüm kıyılarımızda tamamlanması hedefleniyor.