İzocam'ın notu açıklandı

İzocam'ın 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme' notu 8.76 olarak açıklandı

İzocam'ın notu açıklandı

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan, İzocam Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi notu, 8.76 olarak açıklandı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Nuri Bulut, 2014 hedef çalışmaları arasında yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Seviyesinin derecelendirilmesi konusunda gerçekleştirilen puanın gurur verici olduğunu söyledi.

Bulut: 'Şirket olarak iyi bir not aldık'
İlk kez derecelendirmeye tabi tutulan bir şirket olduklarını belirten ve buna rağmen yüksek bir not aldıklarını belirten Bulut: ' Üstelik 50. yılımıza girmek üzereyken elde ettiğimiz bu derece bizi daha çok mutlu etti. Dünya'da artan rekabete rağmen globalleşen piyasalar üzerinde ayakta kalan ve uzun soluklu hedefleri olan tüm şirketlerin kurumsallığı ilke edinip, süreçlerinde kurumsallık ilkelerine, şeffaflığa, adilliğe ve sürdürülebilirliğe odaklandıkları bilinmektedir. İzocam bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek mevzuat ve düzenlemelere uyumu sağlamak, gerekse de operasyonel verimliliğini arttırarak paydaşları nezdinde güvenilirliğini sürdürmek için kurumsallığını güçlendirerek devam ettirecektir' şeklinde konuştu. 

Kobirate açıklaması
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil edilmeye/endekste kalmaya hak kazanmıştır" denildi.