Kadıköy Belediyesi, Haydarpaşa'yı onaylamadı

Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan ve ihalesi yapılan Haydarpaşa Gar Binası Restorasyonu projesine Kadıköy Belediyesi ruhsat vermedi

Kadıköy Belediyesi, Haydarpaşa'yı onaylamadı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,  Haydarpaşa Gar Binası'nın restorasyonu projesi ile ilgili olarak Kadıköy Belediyesi'ne yaptığı ruhsat başvurusundan sonuç alamadı. İşletmenin başvurusu Kadıköy Belediyesi tarafından reddedildi. 

Yaptığı yazılı açıklama ile plan süreçleri yasal olarak tamamlanmayan projelere onay vermeyeceğini açıklayan Kadıköy Belediyesi, ayrıca 'eski eser bir binaya ilave yapılaşma getiren bir restorasyon yrojesine de' onayl verilemeyeceğini söyledi. 

Bina yüksekliği artacak
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı restörasyon projelerinin, restorasyon müdahale paftalarında, çatı arası döşemesinin çelik sistemle yükseltilmesi sonucu bina yüksekliğinin değiştirildiği, çatıya gelen yük sebebiyle statik sistemin yeniden hesaplanması gerekeceğini söyleyen Nuhoğlu, çatı katı yapılaşmasıyla statik yük hesabının değiştirildiği, yangın merdiveninin çatışa çıkarılması sonucunda da bu alanda döşemenin kesildiğinin saptandığını belirtti. 

Nuhoğlu Haydarpaşa'yı neden onaylamadı?
Projedeki aksaklıkların altını çizen Nuhoğlu, ruhsat başvurusunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler müdürlüğü I. Grup Tescilli tarihi yapının planlama ile kontur ve gabarisi değişmeme şartı ile verdiği olumlu görüş yazısına uygun olmadığı gerekçesiyle  reddedildiğini söyledi. Nuhoğlu açıklamasında: 

'Öte yandan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına belediye ve çeşitli şahıslar tarafından açılan dava süreçleri de devam etmektedir. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Fuar Alanı Fonksiyonuna ilişkin kısmının iptaline karar vermiştir. Ayrıca bu plana uygun henüz 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmamıştır.' ifadesini kullandı.

Proje Bilgisi: Köy