Kalebodur ile Mimarlar konuşuyor

Antalya Bienali’nde mimarlar, Kalebodur ile “Şablon / Template” konusunu tartışacak

Kalebodur ile Mimarlar konuşuyor

04 Ekim 2013 / emlakwebtv
Kalebodur'un, toplumu ve mimarlığı ilgilendiren değerlere sahip çıkma misyonuyla düzenlediği "Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor" isimli toplantı dizisinin yeni buluşması Antalya’da gerçekleşiyor. Mimar, sosyolog, yazar, gazeteci ve düşünürler ile bir araya gelerek toplumu yakından ilgilendiren konularda tartışma platformu oluşturmayı hedefleyen Kalebodurla Mimarlar Konuşuyor’un son toplantısında, Zekai Görgülü'nün moderatörlüğünde Abdi Güzer, Cüneyt Özdemir, Emre Arolat ve Nevzat Sayın, mimaride "Şablon / Template" konusunu tartışacaklar.

"Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor" dizisinin sonuncusu Antalya Bienali kapsamında hayata geçiyor
Türk seramik sektörünün jenerik markası Kalebodur, 56 yıllık köklü geçmişiyle Türk mimarisinin yanında olup, toplumu ve mimarlığı ilgilendiren değerlerimize sahip çıkma misyonu ile projeler üretiyor. Kalebodur’un bu misyonla başlattığı "Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor" başlıklı toplantılar dizisinin sonuncusu Antalya Bienali kapsamında hayata geçiyor.

Mimaride çok tartışılan konulardan biri daha Kalebodur ile öne çıkacak
“Şablon/Template” konusunun ele alınacağı söyleşide; son dönemde mimaride çok tartışılan konulardan biri daha Kalebodur ile öne çıkacak. Sanal gerçekliğin ivmelendirdiği popüler kültür, edebiyat, medya, tasarım ve sanatı her şeyden çok bir tüketim ortamı olarak algılıyor, geniş kitlelere ulaştırılmasını, kolay üretilebilir ve tüketilebilir olmasını hedefliyor. Bu beklentiyi karşılamaya yönelen üretim biçimleri bir yandan tüketimi ivmelendirecek ‘çeşitlenme’, ‘özelleşme’, ‘kimlik yaratma’ gibi kavramları öne alırken öte yandan bunların öngörülen standartlar içinde yeniden üretilebilir olmasını hedefliyor. Bir başka deyişle ‘özgürleşme’, ‘bireyselleşme’, ‘çeşitlenme’, ‘özgün olma’ gibi kavramlarla onlarla çatışması kaçınılmaz olan ‘standartlaşma’, ‘denetlenebilir olma’ ve ‘tipleşme’ kavramları bir araya getirilmeye çalışılıyor. Bu çatışma ve çelişkiyi çözmek için “şablon” adı verilen bildik bir gereç, yeni teknolojiler içinde yeniden işlevselleştiriliyor, daha “özgürce kullanılır ve kişiselleştirilebilir” gibi görünen “yeni bir şablon” kavramı yaratılıyor.

Özellikle mimarlık gibi bağlam ve yere bağlı bir üretim biçimi küreselleşme ortamında ait olduğu yerden bağımsızlaşan girdilerin baskınlığı altında yeniden tanım ve anlam kazanıyor. ‘Çağdaş’, ‘özgün’, ‘güncel’, ‘modern’, ‘yenilikçi’ olmanın sınırları mesleğin kendi iç dinamiklerinden çok üretim biçimini yönlendiren şablonlar tarafından belirleniyor. Gelişmiş şablon formatları, şablon kavramının kısıtlarını ve tipleştirme özelliklerini saklayarak şablon düşüncesi ile yaratıcılık ve özgürlük arasındaki sınırları, kavram karşıtlıklarını yok etmeye çalışıyor.

2. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali kapsamında gerçekleştirilecek Kalebodurla Mimarlar Konuşuyor söyleşisinde; “Şablon / Template” temasından hareketle gündelik yaşamı, sanat ve mimarlığı şekillendiren şablonlar, onların kültürel ortam içinde var olma ve meşrulaşma biçimleri, şablonlara bağlı olarak gelişen üretim ve tüketim ilişkileri, yapı ve kent ölçeğine yansıma biçimleri konuşulacak.

5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Antalya Ramada Plaza Hotel’de Zekai Görgülü'nün moderatörlüğünde; Abdi Güzer, Cüneyt Özdemir, Emre Arolat ve Nevzat Sayın’ın katılımıyla “Şablon / Template” temasının ele alındığı söyleşi http://bit.ly/mimarlarkonusuyor linkinden canlı izlenebilecek.