Kamu lojmanlarının kira bedelleri belli oldu

Maliye Bakanlığı'nın 2013 yılında kamu konutlarının aylık kira bedellerini belirleyen Milli Emlak Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Kamu lojmanlarının kira bedelleri belli oldu

4 Ocak 2013 / emlakwebtv
Maliye Bakanlığı'nın 2013 yılına ilişkin kamu konutları kapsamındaki konutların aylık kira bedellerini belirleyen 350 sıra nolu Milli Emlak Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
15 Ocak 2013 tarihinden geçerli olacak olan tebliğle lojman kira bedellerine zam yapıldı. Tebliğe göre Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlardan aylık bir metrekare için 1.30 lira, Kalorifersiz konutlardan 2.03 lira, Kaloriferli konutlardan 2.67 lira kira bedeli alınacak.

15 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlara ilaveten kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan 0.24, Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan; Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,54, Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,54, Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,09, Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,27 lira ilave kira bedeli alınacak.

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2013 tarihinden itibaren 1,09 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek.