Kamulaştırılacak alana işletme izni geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan İmar Kanunu taslağına göre, uygulama imar planlarında umumi hizmetler için ayrılan alanlar kamulaştırılıncaya kadar vatandaş tarafından kullanım amacına uygun şekilde işletilebilecek.

Kamulaştırılacak alana işletme izni geliyor

07.11.2013 / Posta Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Bakanlar Kurulu gündemine getirdiği İmar Kanunu taslağı, birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Gelecek günlerde TBMM’de görüşülmesi beklenen taslağa göre, ilk ve ortaöğretim kurumları, anaokulu, kreş,park, aktif yeşil alan, çocuk bahçesi, yol, meydan, toplu taşıma durakları,otopark, terminal, sosyal ve kültürel tesis gibi alanlar vatandaş tarafından işletilebilecek. Özel mülkiyete ait olup belediyelerin uygulama imar planlarında kamuya ait görünen bu alanlar, planları kesinleştiği tarihten itibaren en geç 10 yılda kamu eline geçecek.

Kamulaştırma sürecinde, İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre, bu yerlerin arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak, Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetinde eşdeğer alanlarla resen takas edilebilecek, hak sahibinin talebi doğrultusunda imar hakkının başka alana transferi sağlanacak ya da bedeli ödenerek kamulaştırılacak.

Bu alanlarda 10 yılda kamulaştırma yapılmaması halinde, parsel sahibinin başvurusu sonucunda kamu kuruluşlarının bu alanların kullanımından vazgeçtiği kabul edilecek ve özel mülkiyet için kullanım kararı getirilerek plan değişikliği yapılması zorunlu olacak.

İmar hakkı veriliyor

Kamulaştırması 10 yılda yapılmayan alanlara ise, ilgili çevre şartları da dikkate alınarak özel mülkiyet kullanımına açılacak şekilde imar hakkı verilecek.

Yol, meydan ve toplu taşıma durakları hariç olmak üzere umumi hizmetlerde kullanılacak alan kamulaştırılıncaya kadar hak sahibi tarafından süre şartına bakılmaksızın özel tesis olarak işletilebilecek. Bu kapsamda örneğin kreş olarak ayrılan alan, sadece kreş yapılarak değerlendirilebilecek. Düzenleme kamulaştırma üzerindeki yapıyı da kapsayacağından, kamusal nitelikli hizmetler gecikmeden sürdürülebilecek.

İlgili idare, alanı kamulaştırdığında ise hak sahibi üzerindeki binayla araziyi terk edecek. Uygulama imar planında idari tesis ve resmi kurum alanları olarak belirlenen alanlar ise kamulaştırılıncaya kadar yine vatandaş tarafından yönetim ve büro binası olarak kullanılabilecek.

Emlak vergisinden muaf olacak

Umumi hizmetlere ayrılan parseller kamuya geçene kadar sahipleri emlak vergisinden muaf olacak. Mevcutta yapı bulunması halinde ise kamulaştırma yapılıncaya kadar emlak vergisinin üçte biri ödenecek. Kamulaştırmaya kadar bu alanlara özel tesis yapan hak sahipleri ise emlak vergisi ödeyecek.