Kamulaştırma davalarına AYM ayarı

Anayasa Mahkemesi 18 Temmuz'da aldığı kararla kamulaştırma ve dava sürecinin uzamasından doğan hak kayıplarının tazmin edilmesine karar verdi

Kamulaştırma davalarına AYM ayarı

Anayasa Mahkemesi, 18 Temmuz'da aldığı 2013/1568 sayılı kararla kentsel dönüşüm sürecini yakından ilgilendiren kamulaştırmalar ile ilgili çok önemli bir adım attı. Mahkeme, kamulaştırma davalarının uzun sürmesinden kaynaklanan hak kayıplarını 'mülkiyet hakkının ihlali' olarak değerlendirerek, zararın devlet tarafından tazmin edilmesine karar verdi.

Uzayan süreçlerde değer kaybı
Karar öncesinde, kamulaştırma bedeli ve tescil davalarında mahkemeler tarafından belirlenen bilirkişi raporları esas alınmakta ve raporlarda çıkan bedel doğrultusunda kamulaştırılan taşınmaz malikine ödeme yapılmaktaydı. Ancak kamulaştırma değerinin dava, Yargıtay ve bozma ile birlikte uzayan süreçler dikkate alındığında hak sahibi aleyhine büyük bir değer kaybı ortaya çıkmaktaydı.

Gecikme mülkiyet hakkının ihlalidir
18 Temmuz tarihli kararıyla AYM'nin büyük bir hukuk ihlalini tespit etmiş olduğunu belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz gecikmeden kaynaklanan değer kaybının mülkiyet ihlalinin mahkemece onaylandımış olduğunu söyledi. Kiraz: "Bundan böyle mahkemelere açısından sadece bilirkişi incelemesi sonrasında oluşan kamulaştırma değeri değil dava süreci uzarsa bu sürecin sonunda oluşan değer kaybı da tazmin ettirilecektir. Yani mahkemeler hemen yaptırdıkları bilirkişi raporları ile değil ödeme zamanında ki taşınmaz değerini tespit ettirecekler ve bu arada geçen zamanda oluşan hak kaybı tazmin edilmiş sayılacaktır" şeklinde konuştu.