Kamulaştırmada yeni dönem başladı: Gayrimenkul uzmanı zorunluluğu

TBMM Genel Kurulu, Bilirkişi Kanun Tasarısı'nı onayladı. Yasa ile birlikte "kamulaştırma" davalarında malın bedel tepsitinin yapılması sırasında SPK standartlarının dikkate alınması ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının görevlendirilmesi kararına varıldı.

Kamulaştırmada yeni dönem başladı: Gayrimenkul uzmanı zorunluluğu

Türkiye'de kamulaştırma davalarında artık yeni standartlar uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Bilirkişi Kanun Tasarısı kapsamında, kamulaştırma davalarındaki taşınmazların bedel tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme standartlarının dikkate alınmasına karar verildi

Kamulaştırma davalarına ilişkin ayrıntılar: Gayrimenkul uzmanı zorunluluğu
Alınan kararla birlikte "kamulaştırma" davalarına ilişkin düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde belirlendi:

- Kamulaştırma davalarında taşınmaz malın tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu-SPK tarafından belirlenen değerleme standartları dikkat alınacak. 
- Kamulaştırma davalarında görev alacak bilirkişilerin seçiminde, bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden yararlanılacak
- Bilirkişiler arasında konusunda yüksek lisans ya da doktora yapmış ya da SPK Kanunu ile görevlendirilen gayrimenkul uzmanlarının bulunma zorunluluğu bulunacak
- Uzmalık alanları belirlenen bilirkişiler, kamulaştırılacak taşınmazın niteliği göz önüne alınarak belirlenecek.
- Bilirkişi kurulu, taşınmazın değerini yasal kriterleri baz alarak tayin etme zorunluluğu taşıyacak. Gerekçeli rapo ise 15 gün içinde yasal organlara verilecek. 
- Kamulaştırma işlemi tesis edilmeden yapılan "ele koymalarla" ilgili açılacak bedel tespiti ile tam yargı davalarında  Kamulaştırma Kanunu'nca düzenlenen bilirkişilik hükümleri uygulanacak.