Kanal İstanbul gecikti, havalimanının kotu düştü

Sayıştay 2013 DHMİ raporunda, 3. Havalimanı zeminindeki kot kaybını 'Kanal İstanbul' projesinin gecikmesine bağladı

Kanal İstanbul gecikti, havalimanının kotu düştü

Sayıştay 2013 DHMİ raporunda, 3. Havalimanı zeminindeki kot kaybını 'Kanal İstanbul' projesinin gecikmesine bağladı. Proje için 1.7 milyar metreküp dolgu gerektiğini ve bu miktarın da öncelikli olarak 'eş zamanlı' biçimde başlayacak olan Kanal İstanbul Projesinden elde edilmesinin planlandığını belirtti.

Kanal İstanbul zamanında başlamayınca
Ancak Kanal İstanbul projesinin zamanında başlamaması sebebiyle gerekli dolgu miktarının dışarıdan temin imkanının bulunmaması nedeniyle Havalimanı projesinde düşük kot miktarına gidildiği belirtilirek, dolgu kalitesinin kontrolü, sahaya taşınması gibi konularda da ciddi riskler oluştuğu belirtildi.  

DHMİ'nin işine mi geldi?
Sayıştay raporunda dolgu malzemesinin temininde yaşanan bu aksaklıkların DHMİ için bir fırsat olduğu, dolgu malzemesi temini sırasında oluşacak araç trafiğinin, dolayısıyla yakıt tüketiminin ve hava/gürültü kirliliğinin azaltılabileceği vurgulanarak, 'Havaliman sahasının çevresinde de daha fazla kullanıbalibilr alan yaratılabilir ve proje estetik bir görüş kazanabilir. Aynı zamanda rüzgar kuvveti, platform seviyelerinini düşmesiyle birlikte daha da azalabilir.' ifadelerine yer verdi.