Kanal İstanbul güzergahı sonrası fiyatların tavan yapacağı ilçeler

Kanal İstanbul güzergahının netleşmesinden sonra emlak fiyatlarının artacağı ilçeler de belli olmaya başladı.

Kanal İstanbul güzergahı sonrası fiyatların tavan yapacağı ilçeler

Kanal İstanbul’un ÇED Başvuru Dosyası uygun bulundu ve projeye ilişkin ÇED süreci başladı. Planlanan 5 güzergahın 1'e indirilmesiyle birlikte projenin izleyeceği yol da belli oldu. Buna göre proje Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos gölü’nün doğusunu takip eden güzergâhta hayata geçirilecek. Projenin hayata geçirilmesi için bakanlığın onayı gerekiyor.

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak tanıtımını gerçekleştirdiği Kanal İstanbul'da, aradan geçen 6 yılın sonunda izlenecek güzergah netleşti.İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde yer alacak. Proje kapsamında tesis edilecek olan alt ve üstyapıların tamamı bu ilçelerin sınırları içerisinde kalacak.

En uygun güzergâh belirlendi

Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası bakanlık tarafından uygun bulundu ve projeye ilişkin ÇED süreci başladı. Projenin ÇED başvuru dosyasında yapılan açıklamaya göre yapılan çalışmalar sonucunda 5 alternatif güzergâhtan en uygun  belirlendi.

Fiyatların tavan yapacağı ilçeler

Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü’nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden ve sonrasında Sazlıbosna Köyü’nü geçerek Dursunköy’ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü’nü geçtikten sonra Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e ulaşan alternatif güzergâhın İstanbul Boğazı’na alternatif su yolu “Kanal İstanbul Projesi” için en uygun güzergâh olduğu belirlendi.

Gelinen aşamada Kanal İstanbul projesinin geçeceği ilçeler şu şekilde belirlendi
- Avcılar: Projenin 3.1  kilometrelik kısmı Avcılar ilçesinde yer alacak
- Küçükçekmece: Kanal İstanbul Projesi'nin 7  kilometrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içinde yer alacak
- Başakşehir: Mega projenin 6.5 kilometrelik bölümü Başakşehir ilçesi sınırları içinde yer alacak
- Arnavutköy: Projenin en büyük kısmı 28.6 kilometre ile Arnavutköy ilçesi sınırları içinde yer alacak. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Kanal İstanbul projesi kapsamında gerçekleştirilecek tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarının bu ilçeler sınırları içinde kalacağı belirtildi. 

60 milyar TL'lik çılgın proje

60 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan Kanal İstanbul projesinin inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişinin, işletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dahil olmak üzere toplam bin kişinin çalışması öngörülüyor. Mevcut durumda detay mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 km uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Gölü’nün doğusunu takip eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması ve bakımların yapılması kaydıyla ekonomik ömrünün 100 yıl olması öngörülüyor.