Karapınar santrali "ÇED Olumlu" kararı bozuldu

Konya Karapınar'da kurulması planlanan Termik santrale linyit sağlayacak kömür ocakları projeleri için verilen "ÇED olumlu" kararı Konya 1. İdare Mahkemesi tarafından bozuldu.

Karapınar santrali

2013 yılında hazırlıklarına başlanan Konya Karapınar Termik santraline yakıt sağlamak amacıyla açılması planlanan üç maden ocağından biri olan Karaman-Akçaşehir ÇED olumlu raporu, Konya 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme tarafından atanan "bilirkişi heyeti", ÇED olumlu raporunda "yeraltı" suları ve tarım yapılabilirlik kriterlerinin neredeyse hiç değerlendirilmediğine kanaat getirdi.

ÇED raporunda akıl almaz eksiklikler
Karaman-Akçaşehir'deki maden ocağının yer altı sularının kuruması ve bölgede yürütülmekte olan tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bölge halkı tarafından açılan davayı değerlendiren Konya 1. İdare Mahkemesi, ilk olarak konuyla ilgili bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, kurulan bilirkişi heyeti, ÇED olumlu raporunda akıl almaz eksiklikler tespit etti. Bilirkişi Heyeti'nin raporunda, ÇED raporunun, yeraltı suyunun zemin yüzeyinde en az 150 metre derine çekileceği ve bu durumda da aktif olarak kullanılan 120 kuyunun iş göremez hale geleceği tehlikesinden hiç bahsetilmediğinin altı çizildi. Buna ek olarak ÇED Raporunda yeraltında kalan suyun tarımsal aktivite için yeterli olup olmayacağı, çekilen suyun nereye taşınacağı hususunda da herhangi bir bilgi aktarılmamaktaydı. Bölgedeki Akgöl ve Meke gölüne kurulacak bir baraj gölüne aktarımın da ekolojik bozulmaya yol açacağını bildiren bilirkişi raporu, önerilen önlemlerin riskler açısından yeterli bilimsel yeterlilik oluşturmadığını vurguladı. 

Bilirkişi raporundan hareketle ÇED Olumlu raporunu ele alan Konya 1. İdare Mahkemesi de, dava konusu ÇED Olumlu kararının hukuka aykırılık teşkil ettiği kanaatine vardı.