Kartal ve Zeytinburnu'nda imar planları askıya çıktı

Kartal Soğanlık Mahallesi ve Zeytinburnu Kazlıçeşme bölgelerinin imar planları askıya çıktı

Kartal ve Zeytinburnu'nda imar planları askıya çıktı

6 Haziran 2014 / emlakwebtv
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar ve Planlama Askı Şubesi İstanbul Kartal Soğanlık Mahallesi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nin imar planlarını bir ay süreyle askıya çıkardı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bildirimi şöyle:

Zeytinburnu Kazlıçeşme
İlimiz Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme  Mahallesi 774 Ada 61 Parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının  29.04.2014 tarih ve 6881 sayılı Olur'u ile tadilen onaylanmıştır.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 06.06.2014-07.07.2014 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Kartal Soğanlık
İlimiz Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi 1063 Ada 402 Parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının 08.04.2014 tarih ve 5727 sayılı Olur'u ile tadilen onaylanmıştı

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 06.06.2014-07.07.2014 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.