Kasım'da devletin kira giderleri 82 milyon TL'ye dayandı

Maliye verilerine göre, Kasım 2015 döneminde devletin kira giderleri için bütçeden aldığı pay 81.8 milyon TL oldu. Bu kalemdeki harcamalar Ekim ayında 69.4 milyon TL düzeyindeydi

Kasım'da devletin kira giderleri 82 milyon TL'ye dayandı

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2015 yılı Kasım ayında devlet kurumları 81.8 milyon TL'lik kira harcamasında bulundu. Söz konusu kalemdeki Ekim ayı rakamları 69.4 milyon TL düzeyindeydi. 

Bütçeden kim ne kadar pay aldı?
Maliye verilerine göre Kasım 2015 döneminde devlet harcamalarında kira kalemi ciddi bir sıçrama yaşadı. Ekim ayında 69.4 milyon TL'lik kira harcaması yapan devlet kurumları Kasım ayında 8.18 milyon TL'lik kira harcamalarında bulundu. Aynı süre zarfında Cumhurbaşkanlığı'nın bütçeden aldığı pay 21 milyon 894 bin TL olurken, Başbakanlık payı da 229 milyon 372 bin TL olarak gerçekleşti. 

Kasım'da devletin kira giderleri 82 milyon TL'ye dayandı

Gizli hizmet giderlerinde dev artış
Halk arasında "örtülü ödenek" olarak bilinen "gizli hizmet giderlerindeki" artış da büyümesini sürdürüyor. Ekim ayında 59.9 milyon TL olarak gerçekleşen bu kalem harcamaları, Kasım ayında 4 kata yakın bir artışla 222.8 milyon TL'ye yükseldi. Söz konusu rakam, Kasım ayını, 2015 yılının tüm ayları içinde "aylık kullanım bedeli" olarak en yüksek ikinci dönem haline gitiriyor. Örtülü ödenekten en yüksek harcama, Temmuz 2015 tarihinde 237.5 milyon TL ile yapılmıştı. 

Kasım ayı verileriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından "gizli hizmet giderleri" olarak harcanan denetim dışı paranın tutarı, 2015 yılının bütününde 1.6 milyar TL düzeyine ulaşmış oldu. 

2015'in 11 ayında güvenlik ve savunmaya yönelik hizmet, malzeme ve mal alımları için gerçekleştirlien harcamaların toplam bedeli ise 2.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı kalemde geçen seneki harcamalar 705.7 milyon TL olmuştu.