Kat mülkiyetine geçiş nasıl olur?

Kat irtifaklı bir tapudan kat mülkiyetine geçiş nasıl olur, atılması gereken adımlar neler? İşte yanıtı.

Kat mülkiyetine geçiş nasıl olur?

Tapu kütüğünde gerçekleştirilen kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş, müteahhit tarafından yapılması gereken bir işlem. Ancak ölüm, iflas ya da başka bir nedenle müteahhit tarafından bu işlem gerçekleştirilmemişse, bu durumda geçişin ev sahipleri tarafından yaptırılması gerekiyor. Tabi bu durumda bireysel olarak değil, bina bazında kat mülkiyetine geçiş başvurusu yapılmalı.

Ev sahipleri neler yapacak?

İskan ruhsatı alındığı halde kat irtifaklı tapudan kat mülkiyetine geçiş müteahhit tarafından yaptırılmamışsa, ev sahiplerinin öncelikli olarak aralarından bir temsilci seçerek, bina iskan ruhsatını vermeleri gerekir. Daha sonra seçilen temsilci, belediyeye bu ruhsatı vermeli ve belediye de, tapu kadastroya iskan ruhsatının verilmesi gerektiğini belirten bir yazı yazmalı.

Bundan sonra atılacak adım ise, temsilcinin yazıyı tapu kadastroya vererek, binayı tapu haritasına işletmesi. Temsilci, bu işlemin ardından tapu müdürlüğüne giderek kat mülkiyeti kütüğünde “tapunun cinsi” kısmını “arsa”dan “bina”ya çevirterek kat mülkiyeti tapusunu almalı.

Ücreti var mı?

Tüm bu işlemlerin yapılması için ayrı ayrı döner sermaye üzcretlerinin de ödenmesi şart. Yani yukarıda belirttiğimiz tüm işlemleri her birine yaklaşık 300 TL’lık bir ücret ödemek gerekiyor.

İskan ruhsatı yoksa…

İskan ruhsatının olmadığı durumlarda ise bina sahipleri yine aralarında bir temsilci belirleyerek, temsilcinin belediyeye başvurmasını sağlayacaklar. Belediye de, projeye iskan ruhsatı verilip verilemeyeceğini elindeki binaya ait yapı denetim raporları ve proje aslını inceleyerek karar verecek. Eğer bina, projesindeki imar şartlarını taşıyorsa veya deprem yönetmeliğine uygunsa, belediye “iskan ruhsatı verilebilir” diyerek normal şartlar altında müteahhitten temin etmesi gereken belgeleri tek tek ilgili kurumlara yazı yazarak alacak.