Kaz Dağları'nda altın talanına doğru

Çanakkale İdare Mahkemesi'nin Kaz Dağları'nda altın arama faaliyetleriyle ilgili "ÇED Olumlu Kararı'nın İptali" hakkında verdiği karar Danıştay tarafından bozuldu. Kararla birlikte Kaz Dağları'nda altın aramanın önü de açılmış oldu

Kaz Dağları'nda altın talanına doğru

Kaz Dağları'nda altın arama yolunda Çanakkale İdare Mahkemesi'nin aldığı ÇED olumlu kararının iptali kararına Danıştay'dan bozma geldi. Çanakkale İdare Mahkemesi, Ağı Dağı, Kirazlı ve Kirazlı zenginleştirilmiş altın madeni yanında Çamyurt'daki maden sahalarına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararlarını bozmuştu. 

Kaz Dağları'nda altın aramanın önü açıldı
ÇED olumlu kararının iptali kararını alan Danıştay 14'üncü dairesinin bozma kararıyla birlikte Kaz Dağları'nda altın aramanın da önü açılmış oldu. Evrensel Gazetesi'nde yer alan Seçkin Sağlam imzalı habere göre Danıştay 14'üncü Dairesi'nin Çanakkale İdare Mahkemesi'nin aldığı iptal kararını bozma gerekçesi, "dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararının bu kısmında hukuka isabet görülmemiştir..." şeklinde açıklandı. Kararda ayrıca, söz konusu tesislerin, çevre bilimi, tesisin ve arazinin niteliği ile yer seçimi kriteri gibi hususlar açısından uygunluk arz ettiğine vurgu yapıldı. 

Danıştay'ın kararını ne etkiledi?
Konuyla ilgili olarak değişik kaynaklardan elde edilen bilgiler, Danıştay'ı değerlendirmesinde etkili olan bilirkişi raporunda, Kaz Dağları bölgesinin 100 bin hektarı aşan orman büyüklüğü yanında, davaya konu olan altın arama alanlarının boyutunun, geneli olumsuz yönde etkilemesi mümkün olmayan küçüklüğüne vurgu yapılmıştı. ÇED olumlu kararı verilen alanın toplam büyüklüğü ise 27.5 hektar düzeyindeydi.