Kentler meralara yayılır mı?

Mera ve yaylakların, kentsel dönüşüm alanı olarak kabul edilerek kentsel dönüşüme açılmasını içeren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliği 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Kentler meralara yayılır mı?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın mera ve yaylakların kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ve imara açılmasına olanak tanıyan yönetmeliği 30 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eski yönetmeliğin meraların tahsisini düzenleyen 8. maddesine eklemeler içeren yönetmelikle birlikte meraların "ot bedelini" ödeyen firmalara, kentsel dönüşüm projeleri için arazi tahsisi gerçekleştirilmesinin de önü açılacak. 

Mera Yönetmeliğinin eski ve yeni 8. maddesi ne diyor?
Eski Mera Yönetmeliğinin 8. Maddesinde kadimden bu yana mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan arazilerin ihtiyaç fazlasının talep edilmesi durumunda hayvancılıkla uğraşan halka ihale yoluyla tahsisine öncelik tanınıyordu. İlgili madde, bu tahsislerin 25 yıl için yapılabileceğin ve arazinin yalnızca hayvancılık amacıyla kullanımı koşulunu da hükme bağlıyordu. 

 

Kentler meralara yayılır mı?

 

Yeni düzenleme ile birlikte yirmi yıllık ot gelirinin yatırılması koşuluyla mera ve yaylak arazilerinin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesinin önü de açılmış oldu. Yeni maddede, mera, yaylak ve kışlarlarda tahsis amacı değişikliği yapılamadığından Bakanlar Kurulu kararından önce oluşabilceek kamu zararını önlemek adına gelişim proje alanı olarak ilanı düşünülen alanın 1/5000 ölçekli haritası ve Mera Komisyonuna başvurularak uygun görüş alınması kararına varıldı.

Yeni düzenleme ne getiriyor?
Konuyla ilgili olarak alınan kararlar şöyle özetlendi:

  • Tahsis amacı değişiklik müracaatlarındaşu belgelere ihtiyaç bulunacak: Bakanlar Kurulu karar ve kentsel gelişim alanı krokisi, belediye meclis kararı, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı içinde kalan taşınmazların, ve çevre parsellerini gösterir kadastro tekniğine uygun 1/5000 ölçekli haritası... Ayrıca komisyonca talep edilen diğer bilgi ve belgeler.
  • Tahsis amacı valilikçe değiştirilebilir. Bunu takip eden yirmi yıllık ot gelirinin yatırılması sağlanır. Ot bedelinin yatırılmasının ardından iki yıllık süre zarfında kesinleşmiş uygulama imar plan komisyonuna sunulur. 
  • Bu süre zarfında söz konusu planların sunulmaması durumunda tahsis amacı değişikliği iptal edilir.
  • İmar planları, tahsis amacı değişikliğine uygun olarak kesinleşirse, söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır. 

Tarım bitti, hayvancılık nereye?
Yönetmelikle ilgili olarak görüşlerini aktaran Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, girişimin hayvancılığa büyük darbe vuracağını vurguladı. Açıklamasında mera özelliğini yitiren ve ıslah edilemeyen alanların köy küzel kişiliklerine karşı olmadıklarını vurgulayan Yıldız:

"Ancak üreticiyi olumsuz yönte etkileyecek olan düzenleme, kötüye kullanımlara açıktır. Biz bunu doğru bulmuyoruz..." dedi.