Kentsel dönüşüm bir hayal mi?

Konut Konferansı 2012'de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümüne ilişkin yasa sektör aktörlerince masaya yatırıldı

Kentsel dönüşüm bir hayal mi?

19 Ekim 2012 / emlakwebtv
Yapı Endüstri Merkezi (YEM) tarafından düzenlenen, emlakwebtv'nin de iletişim sponsoru olduğu Konut Konferansı 2012’nin söyleşi bölümü “Sorulmayan Kaldı mı?” başlığı altında kamuoyunda Afet Yasası olarak tanımlanan ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’u tartışmaya açtı.

Konut Konferansı 2012 kapsamında, Garanti Koza Gayrimenkul Koordinatörü ve Gayrimenkul için Strateji Platformu Başkanı Gürler Ünlü’nün moderatörlüğünü üstlendiği “Sorulmayan Kaldı mı?” başlıklı söyleşi bölümünde; kentsel dönüşüm konusu aktörler bağlamında ele alındı ve planlamanın süreç için önemi vurgulandı.

Sinpaş GYO İcra kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik:
"Kentsel dönüşüm konusunda bizim odaklama sorunumuz var"
Söyleşi bölümünün ilk konuşmacısı olan Sinpaş GYO İcra Kurulu ve KonutDer Başkanı Ömer Faruk Çelik, kentsel dönüşüm konusunun Van Depremi’nden sonra apar topar tartışılmaya başlanan bir konu olduğunu belirtti. Bugün gelinen noktada ciddi bir odaklanma sorununun mevcut olduğunu vurgulayan Çelik, kentsel dönüşüm sürecinin aktörlerini belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, meslek odaları, hak sahipleri, akademisyenler ve özel sektör olarak sıraladı.
Tarafların ortak bir noktada henüz birleşemediklerini paylaşan Çelik, her aktörün gündeminin farklı olduğunu aktararak; kentsel dönüşümü hak sahiplerinin evlerinin değerini arttıracak; belediyelerin estetik bakımdan kentin gelişmesine katkı sunacak; Bakanlığın yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldıracak ve siyasetin de bu mağduriyetler altında ezilmesini engelleyecek bir uygulama olarak değerlendirdikleri için faydalı gördüklerini anlattı. Bununla birlikte; meslek odalarının ve akademisyenlerin kentsel dönüşümü sosyal boyutlarıyla değerlendirerek insanların mahallelerinden kopmamaları gerektiğini savunduklarını; özel sektörün ise ekonomik bağlamda değerlendirerek yatırım kararının uygun olması halinde bir projenin uygulanması yönünde karar aldıklarını paylaştı. Çelik, bu kadar farklı bakış açısı ve beklenti ile pratik anlamda nasıl ilerlenebileceğine dair ciddi soru işaretlerinin mevcut olduğunu vurgulayarak; “Biz kentsel dönüşümde ortak ne yapacağız ve nasıl ilerleyeceğiz? Bunu çözebilmiş değilim” dedi.

Yasanın ilk aşamasından bu yana planlama sürecinin öngörülmediğine değinen Çelik, “Bu yasa ve yönetmelikle kentsel dönüşüm hayal” dedi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde oluşturulacak yapı stokunun kime satılacağının net olmadığını vurgulayan Çelik, meselenin çözümü için Bakanlığın yani kamunun sürece dahil olmasının şart olduğunu anlattı.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas:
"Kentsel dönüşüm binaları yıkıp yeniden yapmaktan ibaret değil; konunun planlama, ulaşım ve estetik boyutları var"

Çelik’in konunun aktörlerini çok iyi ortaya koyduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise; öncelikle özel sektörde çalışan geliştirici bir mimar olduğunu belirtti. Elmas, geliştirdiği her projede mesleki sorumluluğunu göz önünde bulundurarak mimar kimliğini ile sürece odaklandığını aktardı.
"Kentsel dönüşüm binaları yıkıp yeniden yapmaktan ibaret değil; konunun planlama, ulaşım ve estetik boyutları var" diyen Elmas, aslında kentsel dönüşümün bir fırsat olduğunu ve kentsel dönüşümün bir uzlaşı kültürü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini aktardı. Kentsel dönüşüm için çok ciddi bir planlama çalışmasının yürütülmesinin gerekli olduğunu anlatan Elmas, "Üst ölçekte konu tartışılmalı, mikro ölçekte hedef bölgeler seçilmeli ve süreç bu şekilde yürütülmeli" dedi. Parçalı mülkiyetin dönüşüm sürecinde bir şans olduğunu vurgulayan Elmas, sosyal donatı ve yeşil alan oluşturulmasının da öneminin altını çizdi.

Toplum olarak, bir şey olmadan önce tedbir almak yerine olduktan sonra çok hızlı refleks geliştirmek gibi bir yapımızın olduğunu aktaran Elmas, “Kentsel dönüşüm yasası iyi niyetli bir yasa ama henüz çok eksiği var” dedi. Konunun sosyal boyutunun da tartışılmasının gerekliliğine vurgu yapan Elmas, bu anlamda tüm aktörlerin bir araya gelmesinin önemine değinerek kamunun dahil olmadığı bir kentsel dönüşüm sürecinin gerekleştirilmesinin çok zor olduğunu paylaştı.

Söyleşi bölümünün kapanış konuşmasını da gerçekleştiren Ünlü, İstanbul’un yapı sektörü bağlamında genel durumunu aktaran bilgiler paylaşarak bazı konularda fark yaratmanın İstanbul için bir gereklilik olduğunu ifade etti. Ünlü, dışarıdan bakıldığında çok iç açıcı bir tablo ile karşılaşılmadığını, bu noktada kentsel dönüşümün bir fırsat olduğunu belirtti. Kent kurgusunun marka değeri üzerinde son derece büyük bir etkiye sahip olduğunu anlatan Ünlü, kent kurgusunun rekabet gücünü ve kentin çekiciliğini arttırdığını vurgulayarak konuşmasını noktaladı.