Kentsel dönüşüm iptal mi oluyor?

Anayasa Mahkemesi, 5998 sayılı Kanun’un Anayasa’ya aykırılığını 18 Ekim’de esastan görüşecek

Kentsel dönüşüm iptal mi oluyor?

16 Ekim 2010 / emlakwebtv
Kentsel Dönüşüm yasasıyla ilgili ilk karşı tepki, CHP’nin, Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmasıyla başlamıştı. Akabinde, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın, Kanun'a dayanılarak alınan bir kentsel dönüşüm kararının iptali istemiyle açtığı davaya bakan Ankara 3. İdare Mahkemesi de işlemin dayanağı 5998 sayılı Kanun'un Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. İki davayı birleştiren Anayasa Mahkemesi heyeti, davalarla ilgili ilk incelemesini tamamladı. Anayasa Mahkemesi, belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un iptal istemini 18 Ekim Perşembe günü esastan görüşecek.
Kanun, büyükşehir belediyelerinin, konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabileceğini öngörüyor.