“Kentsel Dönüşüm” süreci başlıyor

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için, İstanbul, Bursa ve İzmir’de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kurulacak

“Kentsel Dönüşüm” süreci başlıyor

11 Eylül 2012 / emlakwebtv
Bakanlık “Kentsel Dönüşüm”ü metropol illerde daha hızlı sonuçlandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda  İstanbul, Bursa ve İzmir’de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kuruluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruyor. Bakan Erdoğan Bayraktar “Kurulan bu müdürlüklerce İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Tekirdağ ve Düzce illerimizde kentsel dönüşüm daha hızlı ve daha verimli sonuçlanacaktır” dedi.
İstanbul’un büyük bir kısmı 1. ve 2. derece, Bursa’nın tamamı 1. ve 2. derece, İzmir’in ise tamamı 1. derece deprem kuşağında yer almakta. İstanbul ilinde yaklaşık 12 milyon nüfus 1. ve 2. derece deprem bölgesinde, İzmir ilinde yaklaşık 4 milyon nüfus 1. derece deprem bölgesinde, Bursa ilinde ise yaklaşık 3 milyon nüfus 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yaşamakta.
Bu illerde kurulacak ve direkt olarak Merkez teşkilata bağlı olarak çalışacak yeni birimler ile (Alt yapı ve kentsel dönüşüm müdürlükleri) Belediyelerle birlikte Kanunda İdare tanımında yer alan İl Özel İdareleri ile olan ilişkiler hızlanacak.
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinin İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediye başkanlıklarının, Kanunun uygulamaları ile ilgili işlemlerini yürütebilmek için kendi illeri bünyesinde ama merkez teşkilatının görevlerini haiz bir İdare ile çalışması da bu illerdeki yerel yönetimler için büyük avantajlar sağlayacak.
Kentsel dönüşüm müdürlüklerinde uygulamalar konusunda ihtisas sahibi personel görev alacak, zaman verimli kullanılacak.
Bakan Bayraktar “Kurulan bu müdürlüklerce İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Tekirdağ ve Düzce illerimizde kentsel dönüşüm daha hızlı ve daha verimli sonuçlanacaktır. Kanun faaliyetlerinin bu illerden başlatılma amacı topraklarının büyük bölümü 1. ve 2. derece deprem bölgesinde kalan ve nüfus olarak da büyük yoğunluk taşıyan bu illerde riskli alan ve riskli yapıların bir an önce belirlenerek olası bir afette yaşanacak can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesidir” dedi.