Kentsel dönüşümde "parsel" bazı sorunu

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, yüzde 20 ya da 25'lik emsal artışının binaların yenilenmesi için önemli bir fırsat sunduğunu ancak parsel bazındaki uygulamaların şehre yük getirdiğini savundu.

Kentsel dönüşümde

İstanbul Anadolu yakasında hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle dikkat çeken AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan yüzde 20-25'lik emsal artış oranının dönüşüm sürecinde fırsat yarattığını ancak sorunları bütünüyle çözemediğini söyledi. Erkurtoğlu, parsel bazında yapılan uygulamanın şehre yük getirdiğini de belirterek:

“Binaların tek tek yıkılıp, yerlerine 4-5 kat daha fazla binanın yapılması kentsel dönüşüm değildir, altyapı, yollar yetersiz kalmakta, yeni donatı alanları yaratılamamaktadır. Yüzde 20 ve yüzde 25 emsal artışı kaldırılmalı ya da azaltılmalı, parseller birleştikçe emsal arttırılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde "parsel" bazı sorunu

Birleşme teşvik edilmeli
Parsellerden birleşmenin ve ada olma girişiminin teşvik edilmesi gerektiğini ve bu durumun İstanbul'un geleceği açısından şart olduğunu söyleyen Erkurtoğlu, Kadıköy'de bulunan yaklaşık 30 bin konutun yüzde 10'unun dahi yenilenmesi aşamasına gelinmediğini söyledi. Erkurtoğlu kentsel dönüşüm sürecinde fırsatların da devam ettiği ve parsellerin birleştikçe emsalin metrekare oranında artması gerektiğini vurgulayarak:

“Parseller adaya döndüğü takdirde yatayda veya dikeyde yapılacak yeni yapılanmalarda ada içinde yürüyüş alanları, çocuk oyunları, bisiklet yolları ve yeşil alanlar gibi sosyal donatı alanların daha kolay yaratılabilecektir." dedi.

Yüzde 90 çoğunluk yasasının zorunluluğu
1 parselde 20 mülkiyet sahibinin bulunması halinde bu sayının 10 parselde 200'e çıkacağını ve anlaşmazlıklar karşısında parsellerin birleştirilmesinin de zorlu hale geleceğini de söyleyen Erkurtoğlu, böyle bir durumda da yüzde 90 çoğunluğu arayacak bir sisteme gidilmesi gerektiğini önerdi. İnşaat piyasasının hızlanması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 2/3'lük çoğunluk yasası ve planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yapılan direkt emsal artışının da baz alınabileceğini söyleyen Erkurtoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yüzde 90 çoğunluk yasası’ çıkarmalıdır. 5.000m2’yi geçen veya ada olan parsellerde %90 çoğunluk sağlandığı taktirde, azınlıkta kalan ve problem çıkaran kişiler lehine kayyum, bilirkişi, hâkim heyeti veyayeddiemin gibi kişiler atamalıdır

Firma Bilgisi: ae mimarlık