Kentsel dönüşümün modeli değişiyor

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, kentsel dönüşümdeki yeni yapıyı anlattı

Projenin geliştiricisi Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr.Gürsel Öngören, kurdukları bilgi ve iletişim ağıyla, daire sahipleri arasındaki uzlaşma sürecinde hukukçular ve arabulucular vasıtasıyla halka destek vereceklerini belirtti.
Projeye göre banka koordinasyonu ile kentsel dönüşümle; daire sahipleri yeni bina yapım maliyetini bankadan alacakları uzun vadeli kredi ile karşılayacaklar, parası olan malikler ise parasını bankaya yatıracak. Banka da binayı yapma oranına göre her ay inşaat şirketine hakedişlerini ödeyecek.  Bu Projenin uygulanmasıyla, kat artışı olmayan ve müteahhitler tarafından cazip bulunmayan binalarda, yapıyı parayla yeniden yaptırma gücü olmayan daire sahiplerinin finansman yükü uzun vadeli  kredilerle bankalarca karşılanacak, bankalar aracılığı ile yerli veya yabancı sermaye kentsel dönüşüme katılacak.