Kentsel tasarım projelerine ilişkin esaslar belirleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, nitelikli kentsel tasarım projelerinin hazırlanmasına yönelik esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, bugün gerçekleşecek

Kentsel tasarım projelerine ilişkin esaslar belirleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, nitelikli kentsel tasarım projelerinin hazırlanmasına yönelik esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, bugün gerçekleşecek.

Nitelikli kentsel tasarım projelerine ihtiyacımız var
Yaptığı bir açıklama ile nitelikli kentsel tasarım projelerinin elde edilme yöntemleri ile nitelikli kentsel yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için kentsel mekan ve yapı projelerinin elde edilmesine dikkat çeken bakanlık şu açıklamalarda bulundu:

"bu amaçla merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.

Kentsel tasarım projeleri ile bölgenin gelecekteki hali de öngörülebilir olur ve potansiyel problemlerin tasarım aşamasında tespit edilip çözüm yollarının geliştirilmesi sağlanabilir. Bu bağlamda tasarım projeleri, sadece kentlerin imarında değil koruma alanlarında ve özellikle kentsel dönüşüm alanlarında uygulama süreçlerinde çok önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Bu bağlamda sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, ülkemizdeki Kentsel Tasarım projelerinin hazırlanması, değerlendirmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesine yönelik Kentsel tasarım konusunda uzman üniversitelerimizin peyzaj, mimarlık ve şehir bölge planlama alanlarında görev yapan akademisyenlerin görüş ve önerilerinin alınacağı 09.12.1014 tarihli çalıştay düzenlenecektir.'