Kentsel Vizyon Platformu ile 81 Kent, 81 Vizyon

Kentsel Vizyon Platformu bölge, kent ve mahalle olmak üzere 3 temel ölçekte, örnek olabilecek ve uygulanabilecek çalışmalar yapacak

Kentsel Vizyon Platformu ile 81 Kent, 81 Vizyon

21 Ağustos 2013 / emlakwebtv
Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği ile kentlerin geleceğini kurgulamak amacıyla; NEF Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ve Kentsel Strateji Şirketi Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu ile beraber hayata geçirilen Kentsel Vizyon Platformu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 14’üncü yıldönümünde kuruldu. Eğitim, etkileşim ve ekonomi başlıkları altında, strateji toplantıları, forumlar ve iş yaratma gibi sektöre katma değer sağlayacak girişimleri olacak platform, ilk olarak “81 Kent, 81 Vizyon” sloganıyla Türkiye’nin tüm illeri için Kentsel Vizyon Planları hazırlanmayı hedefliyor.

“3. Dönüşüm süreci ‘kentsel vizyon’ yaklaşımı ile yeniden kurgulanmalı”
Kentsel Vizyon Platformu kurucuları Türkiye’nin 3. büyük dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, bu platforma ihtiyaç duyulma nedenini; “1. dönem, 1955’ler ve 1980’ler arası; apartman ve gecekondu yapı tipolojisinin geliştiği, 2. dönem, 1980’ler ve 1990’lar arası; gecekonduların apartmanlaşması, 3. dönem ise dönüşümün dönüşümünün yaşandığı dönem. İlk iki dönemin ortaya çıkardığı bilanço; yapı ve yaşam kalitesi riskleri. Yeni dönemde ise planlama yaklaşımı değişmeli ve kentlerin geleceği, ‘kentsel vizyon’ yaklaşımı ve tasarımın gücü ile yeniden kurgulanmalı. Buradan hareketle bu projeyi hayata geçirme kararı verdik” olarak açıkladı.

Sadece ‘vizyon’ değil, bir ‘eylem’ platformu
İki yıllık ortak bir çalışmanın ürünü olan Kentsel Vizyon Platformu, hem vizyon hem de eylem odaklı ilerlemeye devam edecek. Söylem ve eylem denklemi ile farklı bir bakış açısı ortaya koyulacağını belirten platform kurucuları, öncelikle 81 il için 81 vizyon belirleneceğini, ardından kent vizyonu atölyeleri kurularak bölge, kent ve mahalle ölçeğinde çalışmalar hazırlanacağının bilgisini verdi. Platform kurucuları şu açıklamalarda bulundu; “Programa çağrı yoluyla davet edilen ve ‘kent stratejisti’ olmak isteyen adaylar, kısa süreli eğitimler alabilecek. Eğitim sonrası seçilen aday, seçtiği kent için araştırma yaparak ‘strateji çalıştayı’na katılabilecek. Böylece görüş ve önerilerini tartışmaya açma imkanına sahip olacaklar. Programa katılan ve başarılı bulunan 10 kişi en az 1 yıl süreyle ‘Kent Vizyon Planları’ hazırlanması sürecinde istihdam edilecek. Gerçekleştirilen Vizyon Forumu’nda ise kent vizyonu ve modeller kamuoyu ile değerlendirilecek.”

Kentsel Vizyon Platformu Koordinatörü Sıla Akalp ‘81 kent 81 vizyon’ programının ilk çalışması olan ‘Malatya Vizyon Planı’, kent ölçeğinde ‘Edirne Kent Modeli’, mahalle ölçeğinde ise ‘Kağıthane Mahalle Rehberi’ çalışmaları hakkında bilgi verdi.