KEY Ödemeleri 2015

KEY Ödemeleri Turgut Özal döneminde yürürlüğe girmiş olup, halen devam eden Konut Edindirme Yardımı'dır

KEY Ödemeleri 2015

KEY Ödemeleri ile ilgili tüm detaylı bilgileri Emlakwebtv.com ekibi olarak inceledik. KEY ödemeleri hakkında en çok merak edilenleri açıklamadan önce KEY Ödemeleri nedir? Sorusuna cevap verelim.

KEY; Konut Edindirme Yardımı’dır. Turgut Özal hükümetinde yürürlüğe giren KEY ödemeleri , toplanan bu paraların konut edindirme fonuna devredilip çalışanların emekliliklerinde kolayca ev sahibi olması amacıyla yapılmaktadır.

KEY Ödemeleri tarafları
a) Banka: Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini, ifade eder.
b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini, ifade eder.
c) Hak sahibi
d) SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu, (Madde 2 – 1)

KEY Ödemeleri boşanma durumunda aile reisine yapılması ile ilgili şu açıklamalar yapılıyor;

Mülga 11/11/1986 tarihli 3320 sayılı kanunun birinci maddesinde "Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır" denilmektedir. Bu nedenle (KEY) Konut Edindirme Yardımı aile reisine yapılmıştır. 

KEY Ödeme hakkı nasıl öğrenilir?

İlgili Kanun gereği Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 28/04/2014 tarihinde ilan edilecek olup, hak sahiplerinin alacakları KEY tutarları bu tarihten itibaren www.keyodemeleri.com internet sitemizden sorgulanabilecektir.

KEY Ödemelerinden şu şekilde yarar sağlanabilmektedir;

MADDE 5 - A) Konut edindirme yardımı, kullanım alanı 75 m2 yi geçmemek kaydıyla ancak 60 m2 lik kısmı için kullandırılır.

B) Konut edindirme yardımından yararlanabilmek için bu Kanun'un 4'üncü maddesinde adı geçen hesaplara; bağımsız konutu bulunmayanlar adına en az 18 ay diğerleri adına en az 36 süre ile para yatırılmış olması gerekir.

C) Konut edindirme yardımından 180 aylık sürenin tamamlanmasından önce yararlanmak üzere başvuranların kalan sürelere ait yardım miktarları ancak ilgilinin Toplu Konut Fonundan sağladığı kredilerin geri ödenmelerinde kullanılabilir.

EMEKLİLERİNE YAPILACAK YARDIMIN FİNANSMANI

MADDE 6 - Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan konut edindirme yardımına müstehak olanlara bu kurumca yapılacak yardım ödemeleri aylık olarak Hazinece karşılanır.