Kiler GYO'dan temettü açıklaması!

Kiler GYO, 2013 yılında elde ettiği 1 milyon 932 bin 358 liralık net karı, temettü olarak dağıtmama kararı aldı

Kiler GYO'dan temettü açıklaması!

22 Mayıs 2014 / Emlakwebtv
Kiler GYO yönetim kurulu bugün yaptığı toplantıda 2013 yılında elde ettiği 1 milyon 932 bin 358 liralık kârı ortaklarına temettü olarak dağıtmayacak. Geçen yılların zararına karşılık karı elde tutmaya karar veren Kiler GYO'dan yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 11.242.124 TL net dönem zararı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 1.932.358,14 TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir. 

a) Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan dönem karından "vergi gideri", ve "birinci tertip yedek akçe" tutarlarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 1.835.740,23 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesine,

b) TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 11.242.124 TL net dönem zararının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine, 

c) Şirketimizin büyüme ve yatırım politikaları doğrultusunda 2013 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Geçmiş Yıllar Karlarına aktarılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Firma Bilgisi: Kiler Gyo