Kiler’in arsası askıya çıktı

Kiler Grubu’nun Kartal Yukarı Mahalle'de bulunan arsasının imar planı askıya çıktı.

Kiler’in arsası askıya çıktı

Kiler Grubu’nun Kartal Yukarı Mahalle’de yer alan 568 ada 21 nolu parsele ait "Ticaret + Konut Alanı" olarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazlar olmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilen plan değişikliğinin imar planı onama sınırına ilişkin yapılan itiraz yerinde görülerek imar planı onama sınırının daraltılması ve planlama alanı içerisinde 5 metre yapı yaklaşma sınırı bırakılması şartıyla hazırlanan imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı.

Kiler'in Kartal Yukarı Mahalle arazisinde E:2.50 ve TAKS:0.40 ancak Hmaks (maksimum yükseklik)  İstanbul  Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak siluet kararına göre belirlenecek. Bugün askıya çıkarılan planlar 19 Kasım 2014 tarihinde askıdan inecek. Kiler'in arsası Dragos Royal Towers'ın karşısında kalıyor.