Kira kontratının olmazsa olmazları

Kira kontratı ile gerek kiracı gerekse ev sahibi hakları güvence altına alınıyor. Tabii kontrat yapılırken dikkat edilecek noktalar da yok değil. Gelin beraber bakalım;

Kira kontratının olmazsa olmazları

*Yazılı olmalı

Siz siz olun kira sözleşmenizi yazılı yapın. Karşılıklı sözlü diyaloglarla evin kiraya verilmesi ya da kiralanması ileride problemler doğurabilir. Mesela kira bedeli ödenmediğinde, durumu kanıtlamak için yazılı bir sözleşmeye ihtiyaç duyulur.

*Kira zam oranını belirtin

Her sene yenilenen kira sözleşmelerinde kira zam oranını belirtmenizde fayda var. Kiralara kanunen enflasyon oranlarına göre zam yapılmak zorunda. Yani ev sahibi ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranından daha fazla artış yapamaz. Tabii kira bedeli de olmazsa olmazlardan.

*Kimlik bilgilerini unutmayın

Kontratta hem ev sahibinin hem kiracının ad ve soyadları ile TC kimlik numaraları mutlaka yazılı olmalı. Kiralayanın adresi de yazılması gerekenlerden.

*Noter huzurunda yapın

Sözleşmenin noter huzurunda yapılması ve tapu kaydına konuyla ilgili şerh konulması da oldukça önemlidir. Özellikle uzun vadeli kira sözleşmelerinde bunları atlamayın.

*Depozitoyu atlamayın

Sözleşme maddelerinden biri de, depozitoyla ilgili olmalı. İleride kanıtlanması gereken bir durum oluşmasına karşın depozito miktarı belirtilmeli.

*Demirbaşları yazın

Konuttaki demirbaşları tek tek belirtin. Yoksa kötü niyetli bir kiracıya denk gelirseniz, demirbaşlara gelecek hiçbir zararın karşılanmasını talep edemezsiniz.

*Ortak giderleri kim ödeyecek?

Binanın aidat gibi ortak giderlerinin kiracıya ait olduğu kesinlikle yazılmalı. Ayrıca kiracının zevki için yaptırdığı masrafların da kendisine ait olduğu belirtilmeli.

*Ev kime kiralandı?

Kira sözleşmesinin olmazsa olmazlarından biri de, evin kime kiralandığının belirtilmiş olması. Konutun yalnızca o kiracıya kiralandığını, başka kişilere veremeyeceğini ekleyin.