Kira vergisi

Gayrimenkul ya da işyeri sahiplerinin kirada olan taşınmazları için ödemekle zorunlu oldukları kira vergisi, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ele alınıyor

Kira vergisi

Gayrimenkul ya da işyeri sahiplerinin kirada olan taşınmazları için ödemekle zorunlu oldukları kira vergisi, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ele alınıyor. Kira gelirlerinin her yıl beyan edilmesi de zorunlu. Çünkü elde ettikleri kira gelirlerinin vergisini ödemeyen kişilere cezai yaptırımlar uygulanıyor.

2014 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi ödenecek kira vergisi konusunda akıllar soru işareti. Tabi kira vergisini hesaplamak için istisna tutarını bilmek gerekir. Kira gelirlerinin hesaplanmasında konutlar için 3 bin TL, işyerleri içinse 25 bin TL'lik istisna sınırı var. Yani gayrimenkul sahibi 1 yılda elde ettiği kira geliri 3 bin TL'yi aşıyorsa beyan vermek zorunda kalıyor. Ayrıca toplam gelirden 3 bin TL'lik istisnayı düşerek, ödeyeceği vergi miktarını hesaplayabiliyor. İşyerleri için ise toplam gelirden düşülecek istisna tutarı 25 bin TL.

2014 yılı kira vergisi nasıl hesaplanır?

Kira vergisi hakkındaki cezai uygulamaları ve istisna tutarını açıkladıktan sonra, gelelim hesaplamaya.
Konutu kirada olan bir kişinin 2012 yılında elde ettiği konut kira gelirinin 15 bin TL olduğunu düşünelim. Kira gelir vergisi hesaplamasında ise götürü gider yönetiminin seçildiğini varsayakım. Bu durumda ilk olarak toplam gelirden 3 bin TL'lik istisna tutarını düşmek şart. Geriye kalan 12 bin TL götürü gider yöntemine göre hesaplandığında yani 12 bin TL'nin yüzde 25'ini aldığımızda 3 bin TL kalıyor. 12 bin TL'den 3 bin TL'yi düştüğümüzde kalan 9 bin TL vergi matrahı olur. Bu durumda ödenmesi gereken gelir vergisi de yaklaşık 1500 TL olarak karşımıza çıkar.