Kirada 10 yıl sorununa çözüm önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 10 seneyi aşan kiracının gerekçesiz çıkartılması kararı hususunda düzenleme önerdi

Kirada 10 yıl sorununa çözüm önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 10 seneyi aşan kiracının gerekçesiz çıkartılması kararı hususunda düzenleme önerdi. Tanal, 10 seneyi aştıktan sonra gerekçesiz biçimde işyeri ya da evlerinde çıkartılan kiracıların maddi ve madevi zararlarının önüne geçilmesini isteyerek, 'haklı gerekçe' şerhinin hayata geçirilmesini istedi.

Haklı gerekçe şartı
Borçlar Kanunu'nun 347. maddesinde değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığı'na verdiği kanun teklifiyle CHP İStanbul Milletvikili Mahmut Tanal, haklı gerekçe şartının kabul edilmesi için kanun teklifi sundu. Tanal'ın teklifi kabul edilirse kiraya verenler artık herhangi bir haklı gerekçe sunmaksızın kiracıları ne işyerinden ne de evinden çıkartamayacak.

Tanal, kanun teklifinin gerekçesinde, "Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde 10 yılın doldurulması ile birlikte 'kiraya veren'lere verilen sözleşmeyi fesih hakları kiracılara verilen fesih haklarından daha geniş kapsamlıdır. Bu hükümlerle kiraya veren ve kiracının feshe ilişkin eşit haklara sahip olmadığı aşikardır. Şöyle ki; bir işyeri sahibinin 10 yıl boyunca aynı adreste işlettiği işyerinin, bu 10 yılın sonunda kiraya verenin herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetmesiyle değişmesi, kiracının maddi ve manevi olarak büyük zarar görmesine sebebiyet verecektir. Bu zarar işyeri değişikliği nedeni ile sürekli müşterilerinin kendisine ulaşamaması, işyeri sahibi kiracının yeni bir yer bulana kadar işyerini kapalı tutması, işyerinin reklam ve tanıtımı için yapılan masraflarının artması, işyerinin iç mekan tasarımına ilişkin avantajlarını kaybetmesi ve her ne olursa olsun işyeri sahibinin maddi ve manevi zarar görmesine sebebiyet vermektedir. Bu durum ise 2709 sayılı TC Anayasası'nın Esnaf ve Sanatkarların Korunması başlıklı 173'üncü maddesinde düzenlenen 'Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.' hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yukarıda belirtilen hükümlerin işbu kanun teklifinin konusunu oluşturan gerekçelerle kaldırılması gereği hasıl olmuştur. Kiracı esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetine sebep olan ve belli bir adreste köklü bir şekilde faaliyet göstermelerinin önüne geçen bu madde hükümlerinin kaldırılması bu vatandaşlarımızın zarar görmesinin önüne geçecektir." ifadelerine yer verdi.