Kirayı elden ödeyene ceza geliyor

Kira bedelleri mutlaka banka aracılığıyla tahsil edilmek zorunda. Kirayı elden veren kiracılara da kötü haber var. Kira başına en düşük ceza 340 lira.

Kirayı elden ödeyene ceza geliyor

Bir ev ya da işyerinin kiraya verilmesi halinde kiracıların kira bedelini nasıl ödemesi gerektiği, Vergi Usul Kanunu ile açıkça belirtiliyor. Yasaya göre; 500 liranın üstündeki ev kiralarının banka veya PTT aracılığıyla ödenmesi yasal zorunluluk. Bu limitin altındaki kira bedeli elden ödenebiliyor. Fakat işyeri kiralarında herhangi bir limit yok. îşyeri kirası ne olursa olsun, kiranın bankaya yatırılması gerekiyor. Kirayı elden verme cezası kiracıya kira başına en düşük 340 lira olarak belirtiliyor. Kayıt dışı durumların önüne geçilmesi için yapılan uygulamada maliye, denetimlerde kira bedellerinin elden ödendiğini veya alındığını tespit ederse ‘özel usulsüzlük cezası’ kesiyor. Bundan hem kiracı, hem de kiraya veren mülk sahibi sorumlu oluyor. Vergi Kanunu’na göre; ceza yatırılmayan her bir kira tutarının yüzde 5’i oranında uygulanıyor. Kesilecek ceza belli bir limitin altına düşmüyor. 2016 için alt limit; birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı (esnaf) için 1370 lira, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 690 lira, bunların dışındakiler için 340 lira.

Cezayı kim ödeyecek?
Eğer kiraya verilen konut ise kira gelirinin banka ya da Posta İdaresi (PTT) aracılığıyla tahsil edilmemesi halinde, cezayı konut sahipleri ödeyecek. Herhangi bir limit olmaksızın işyeri kirasının aynı yolla ödenmemesi halinde ise özel usulsüzlük cezasını muhatabı kiraya verenler ile kiracılar olacak. Yani kira bedelini elden ödeyen esnaf ile kirayı elden alan işyeri sahibine ayrı ayrı ceza kesilebilecek.

Banka dekontu yetmeyebilir
Kiranın elden ödenmesi konusunda özellikle esnaf dikkatli olmalı. Bazı durumlarda sadece banka tahsilat makbuzu, kirayı banka aracılığıyla ödediğinize delil olmayabilir. Yani işyeri kirası ödeyenlerin ileride cezai yaptırımla karşılaşmamaları için, banka dekontları ile yetinmemeleri, kiraya veren kişi mükellef ise fatura, mükellef değilse ayrıca gider pusulası düzenlemeleri öneriliyor.