Kırıkkale Çelebi Toki konutları son başvuru tarihi 30 Haziran

3 adet konutun açık satışa sunulacağı Kırıkkale Çelebi Toki konutları son başvuru tarihi 30 Haziran 2016...

Kırıkkale Çelebi Toki konutları son başvuru tarihi 30 Haziran

3 adet konutun açık satışa sunulacağı Kırıkkale Çelebi Toki konutları son başvuru tarihi 30 Haziran 2016... Kırıkkale Çelebi Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yürütülecek ve temerküz şube Kırıkkale Çelebi şubesi olacaktır. 

Projede yer alan konutların satışı açık satış yöntemi ile gerçekleştirilecek ve başvurular 30 haziran 2016 tarihine kadar ilgili bankanın bütün şubeleri tarafından kabul edilecek. Konut alıcıları sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Aynı zamanda gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Toki Kırıkkale Çelebi konutlarında satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılacak. 

Toki Kırıkkale Çelebi Konutlarında konut alıcılarının; 

1-T.C. vatandaşı olması,
2- Kırıkkale il nüfusuna kayıtlı olması veya Çelebi ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir.

F tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için;

- 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması,
- Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
- Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler 
- Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

3- Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
4- Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız konut bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
5- Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır.

Firma Bilgisi: Toki