Kırsal dönüşüm çalıştayı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş. iş birliği ile düzenlenen “Kırsal Dönüşüm Çalıştayı” İlbank Ankara Macunköy sosyal tesislerinde yapıldı.

Kırsal dönüşüm çalıştayı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş. iş birliği ile düzenlenen "Kırsal Dönüşüm Çalıştayı" İlbank Ankara Macunköy sosyal tesislerinde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı ve İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Acar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda; şehirlerin yanında kırsal yerleşim birimlerindeki yapı stoku ve yaşam şartlarının da iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiğine yönelik yapılan çalışmalar, araştırmalar, tecrübe, bilgi birikimi ve önerilerin bir araya getirilerek tartışıldığı geniş bir platform oluşturuldu.

Çalıştayın sonuç bildirgesi kitaplaştırılacak
Çalıştaydan çıkacak ortak akıl ürünü öneriler bir sonuç bildirisi olarak kitaplaştırılacak. Söz konusu eserin, kırsalda yarınların inşasında rehber niteliği taşıması öngörülüyor. Çalıştayda; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Kasım Kayıhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek, İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz gerçekleştirdikleri konuşmalarda konunun önemine değindi.

Program süresince gerçekleşen sunumlarda Destek Politikaları Tespit ve Değerlendirme Heyetleri Proje Değerlendirme Heyet Başkanı Özcan Ermiş, kırsal dönüşüm projelerinin kentlere göçün önlenmesinde önemli rol oynadığına değinirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İskân Dairesi Başkanı Altan Özmen ise kırsal alanlarda yaşam kalitesini yükseltmenin en önemli unsurlarından birinin önce insan ilkesine uyumlu, kaliteli yaşam sunan konut ihtiyacının giderilmesi olduğunu vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden programa katılan Proje Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hüseyin Evcan sunumunda Bakanlığın; yöresel mimari özelliklere uygun tip konut projeleri hakkında bilgi verdi.