Kıyı yönetmeliğine Danıştay ayarı

Danıştay 14. dairesi, Çevre Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2013'te Resmi Gazete'de yayınlanan ve kıyılarda rekreasyon amaçlı kişi veya kurum ve kuruluşlara işletme hakkı verilebileceğini öngören yönetmeliği hukuka aykırı buldu

Kıyı yönetmeliğine Danıştay ayarı

Danıştay 14. dairesi, Çevre Bakanlığı'nın 2 Mayıs 2013'te Resmi Gazete'de yayınlanan ve kıyılarda rekreasyon amaçlı kişi veya kurum ve kuruluşlara işletme hakkı verilebileceğini öngören, 'Tabiat Varlıkları ve Doğal SİT Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğinin' hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Karşıyaka Belediyesi'nin yönetmeliğin tümü ya da bazı maddelerinin iptali için açtığı davayı haklı bulan Danıştay, 14. Dairesi,  gerek kıyılarda, gerekse sahil şeridindeki her iki alana ait düzenlemenin farklı olduğu, kıyıda yapılması mümkün olan yapıların sınırlanarak kaldığı ve rekreasyon amaçlı yapıların ise kıyıda değil sahil şeridine yapılmasının mümkün olduğu kararına vardı. Danıştay, kıyıda uygulanması mümkün olmayan rekreasyon amaçlı kişi veya kurum ve kuruluşlara işletme hakkı verebileceğinden bahsedilmesini hukuka aykırı buldu.

Madde içeriği ile başlık arasında bütünlük yok
Danıştay, maddenin içeriği ile başlığı arasında bir bütünlük olmadığını, bu nedenle de Karşıyaka Belediyesi'nin talebini kabul ederek 65'inci maddenin yürütmesini durdurma kararı aldı. Danıştay'ın bazı maddalerdeki uzmanlığı açısından Danıştay 10'uncu dairesine gönderdiği maddelere yönelik görüşmeler ise sürüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Mutlu Akpınar da, yönetmelik kapsamındaki pek çok taşınmazla ilgileri bulunduğunu belirterek, çevreye duyarlı bir belediye olarak davanın taraflarından biri olduğunu söyledi.