Kıyılara ibadet yeri yapılabilecek

Hükümetin kıyı kanununda yaptığı düzenleme bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Yeni düzenleme ile birlikte kıyılara ibadethane yapılabilecek

Kıyılara ibadet yeri yapılabilecek

Hükümetin kıyılara ibadethane yapılabilmesine olanak veren 'kıyı kanunu' değişikliğinin bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı

Kışı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, kıyı alanlarına yapılmasına izin verilen yapı ve tesislere 'ibadet yeri' ibaresi eklendi. Önceki yönetmeliğin 4. maddesi, kıyılarda yapılması zorunlu olan, yapı ve tesisler listesinde, dalgakıran, kontrol kulesi, deniz feneri, trafo, su deposu, çekek rampası, biloyojik ve kimyevi arıtma sistemi, pis su ve sintine boşaltma istasyonu, elektrik, su ve sağlık üniteleri gibi kamu yararını sağlayan inşaatları bulunuyordu.

Meydan ibaresinden sonra ibadet yeri
Yönetmelikte yetkili bakanlığın Bayındırlık Bakanlığı yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu ifade edilirken değişiklik hakkında:

'3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki  “Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Sosyal ve Teknik Altyapı Tesisleri” tanımında yer alan “meydan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi eklenmiş ve “Yat Limanı” tanımının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.' ifadesi kullanıldı.