Kocaeli Belediyesi arsa satıyor

Kocaeli Belediyesi, 4 milyon 400 bin liraya arsa satıyor. Arsanın ihalesi 4 Kasım'da yapılacak.

Kocaeli Belediyesi arsa satıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arsa satacak. Satış bedelinin 4 milyon 400 bin lira olarak belirlendiği arsa, İzmit’in Mehmet Ali Paşa bölgesinde yer alıyor.

2.709,00 metrekare büyüklüğünde olan arsanın imar durumu kreş yeri olarak geçiyor. Muhammen bedeli 4 milyon 400 bin lira olarak belirlenen arsanın geçici teminat bedeli ise 132 bin lira. Arsanın ihalesi de 4 Kasım tarihinde yapılacak.

İhaleye katılacak kişilerden istenen evraklar ise şöyle:

GERÇEK KİŞİLERDEN: Teklif mektubu (imzalı), geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), adres beyanı, Nüfus kayıt örneği, Noter tasdikli imza beyannamesi, ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak), Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi, vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN: Teklif mektubu (imzalı ve kaşeli), Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, adres beyanı, mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak), Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi, vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.