Kompozit Kentler Konferansı düzenleniyor

EURAU 2014: Composite Cities İstanbul Konferansı, 12-14 Kasım 2014 tarihlerinde İTÜ Taşkışla kampüsünde gerçekleştirilecek

Kompozit Kentler Konferansı düzenleniyor

Mimarlık pratiği, eğitimi ve araştırmalarında etkin kişilerin konuşmacı olarak katılacağı EURAU 2014: Composite Cities İstanbul Konferansı, 12-14 Kasım 2014 tarihlerinde İTÜ Taşkışla kampüsünde gerçekleştirilecek.

2004'ten bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen EURAU (European Symposium on Research in Architecture and Urban Design) sempozyumunun yedincisi, İTÜ Taşkışlakampüsünde "Composite Cities / Kompozit Kentler" üst başlığında düzenleniyor.

Küreselleşme döneminde insan algılamasının ötesinde değişen kenti/metropolü tarif etmek için kullanılan "Kompozit" kavramına odaklanacak sempozyum, kentlerin bugününü ve yarınını eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaya açmayı hedefliyor.

Composite Cities İstanbul Konferansı 


Davetli Konuşmacılar:

Caroline Bos (UN Studio Kurucu Ortağı, Şehir Plancısı) 
Eric Owen Moss (Eric Owen Moss Architects Kurucusu, SCI-ARC Mimarlık Okulu Dekanı)
Murat Güvenç (Prof. Dr., Kadir Has Üniversitesi)
Murat Tabanlıoğlu ( Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı)
Nuran Zeren Gülersoy (Prof. Dr., İTÜ Mİmarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
Wolf D. Prix (Coop Himmelb(l)au kurucu ortağı)

Oturum Başlıkları:

Confronting the composite city
Learning from the composite city
Articulating the composite city