Konut alım satımında 'izaha davet' tebliği hazırlanıyor

Maliye'nin alım satım işlemlerinde konutu değerinin altında alıp satanlara yönelik incelemesini düzenleyen tebliğ ile, bu tip işlemlere imza atanlar izaha davet edilecek

Konut alım satımında 'izaha davet' tebliği hazırlanıyor

Konut alım satımı, Maliye Bakanlığı'nın merceğine girdi. Önümüzdeki dönemde alım satım işlemlerini incelemeye alacak olan Bakanlık, satış bedellerinin altında alım satım yapanları sorguya çağıracak. Maliye bu bedelleri, alınan konut kredileri ile tapudaki satış bedellerini karşılaştırarak saptayacak. 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi adına
Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek yeni operasyonların ana unsuru, konutunu bedelinin altında satan ya da konutu bedelinin altında satın alanın izaha çağrılmasına dayanacak. Bakanlık böylece, konut değerini düşük gösterenlerin daha düşük tapu harcı ve satarken düşük gösterip daha az vergi ödemesi yapanların sorgulanmasına olanak tanıyan bir sistemi hayata geçirmiş olacak. 

İzaha davet tebliği
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla çıkarılan yasa ile birlikte, konut alım satımını bedelinin altında gerçekleştiren kişilere özel bir yer verildi. Yeni düzenleme ile birlikte bankalardan elde ettiği bilgilerle hareket eden Maliye Bakanlığı, konut kredi tutarları ile tapu dairelerinden elde edilen satış bedellerini karşılaştırmaya alcak. Satış bedelinin altında beyan edilme saptanması halinde ön tespit yapılan mükellefler izaha davet edilecek. Eğer müfettişler ikna edilemezse bu işlemlere imza atan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacak