Konut finansmanında yeni dönem

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte, finansman kuruluşlarına, koşulları içeren bilgi formunu sözleşme öncesi tüketiciye iletme zorunluluğu getirildi

Konut finansmanında yeni dönem

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği, konut finansman sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarına yeni bir düzenleme getirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmeliğe göre, bundan böyle, konut finansman kuruluşları, finansmanın koşullarını içeren bilgi formunu, sözleşmenin imzalanmasından önce tüketiciye vermek zorunda. Kredi talebi reddedilirse, finansman kuruluşu tüketiciyi ücretsiz olarak bilgilendirecek

Tüketici talebi olmadan Sigorta yapılamayacak
Düzenleme, tüketicinin yazılı ya da elektronik olarak açık talebi olmadan kredi ile sigorta yaptırılamayacağını da belirtiyor. Şayet tüketici sigort yaptırmak isterse, istediği sigorta şirketinde sağladığı teminat ile, konut finansman kuruluşuna başvuru yapabilecek. 

Erken ödemeye göre, indirim
Tüketicinin finansman kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamı ya da bir taksit tutarında az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi halinde ise kuruluşa, erken ödenen miktara ve ilgili hukumlara uygun olarak gerekli indirimi yapma zorunluluğu getirildi. Sözleşme ayrıca kuruluşun tüketiciden erken ödeme tazminatı talep etme hakkını da düzenliyor. 

6 ay sonra yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelik, ayrıca, sözleşmede belirtilmek kaydıyla konut finansmanına yönelik kredi ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntemi esas almak koşuluyla da belirlenebilecek.